สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 17 January 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
17 January 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
17 January 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
www.hrdzenter.com

 

“สู่ความเป็นเลิศ   เลขานุการมืออาชีพ..."  

 

 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์ 

 

บทบาทของเลขานุการ  จะต้องเปลี่ยนไป

เมื่อองค์กรก้าวสู่... ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)

 

 

Promotion  ทุกที่นั่งเพียง  2,900  บาทเท่านั้น +++

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ


 1. ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการมืออาชีพ
 2. การเตรียมพร้อม  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี  และจิตสำนึกที่ดี  ต่อสายงานอาชีพ
 4. เรียนรู้ทักษะ  ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 


 

หัวข้อการอบรม


 1. ความเป็นมาและบทบาทเลขาที่ควรรู้ 
 2. ความเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการมืออาชีพที่ผู้บริหารต้องการ
 • เลขานุการมืออาชีพ
 • ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในการทำงาน

    4. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานอย่างมืออาชีพ

    5. การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีสายอาชีพ

    6. จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติของเลขานุการมืออาชีพ

    7. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการมืออาชีพ

    8. การเตรียมความพร้อม - สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

    9. การเสริมสร้างบุคลิกภาพ - การสื่อสาร และ การบริการที่เป็นเลิศ

    10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  และ ตอบข้อซักถาม

 

 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์


 ปัจจุบัน : วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

 ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี   ในองค์กรชั้นนำ

 เช่น ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยุคเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

 หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม

 ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ทุกที่นั่งราคาเดียว 2,900 203 87 3.016
         

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

 

0896060444, 0906450992, 089 773 7091

 

www.hrdzenter.com , Line : hrdzenter

E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

IG : hrd_zenter 

 


 

 
 
Online:  11
Visits:  1,141,445
Today:  1,805
PageView/Month:  25,809