สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 9 February 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ ที่ HR ต้องรู้ !!
9 February 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ ที่ HR ต้องรู้ !!
9 February 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ ที่ HR ต้องรู้ !!
 
ราคา 2,900.00 บาท สำรองที่นั่งได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรมวัฒนา

 

ได้รับในราคาสมาชิก  พร้อมรับหนังสือฟรี  ท่านละ 1 เล่ม !!!

 

 

** เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์   ให้ท่านกด  Likw & Share  Banner หลักสูตรนี้  

พร้อม comment  ใต้ภาพว่า รับหนังสือฟรี  **

 

 

1. เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำข้อบังคับการทำงาน

 

เหตุผลและความสำคัญของหลักสูตรนี้                                            

·       นี่คือ..คดีระทึกใจที่เกิดขึ้นจริงและศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าใครถูกใครผิด..อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ?

·     อธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและแนวทางป้องกันที่ไม่พลาดอีก 

ภาคเช้า 

ทบทวนความเข้าใจ ให้รู้จริงกฎหมายแรงงาน 

·       ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายผิด ๆ ถูก ๆ จนแพ้คดีและเสียเงินย้อนหลังมีอะไรบ้าง ? 

·       สัญญาจ้างที่ไม่รัดกุม ใช้บังคับไม่ได้ เป็นอย่างไร...จะเขียนให้รัดกุมต้องเขียนอย่างไร ?

·       การลาป่วย 1 – 2 วัน ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างจะต้องทำอย่างไร ?

·       วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นสิทธิของใครกันแน่ จึงจะถูกกฎหมาย ? 

·       การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ? 

·       ความผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ดูตรงไหน ? 

·       เลิกจ้างทุกกรณี ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ทำอย่างไร ? 

 

หมวดค่าจ้าง 

1.      จ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างโดยไม่คิด จนกลายเป็นค่าจ้าง ส่งผลเสียหายร้ายแรงอะไรบ้าง ? 

2.      ค่าจ้าง คือ เงินค่าอะไรบ้าง..อะไรเป็นค่าจ้าง อะไรไม่ใช่ค่าจ้าง ?

3.      จะป้องกันไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างได้อย่างไร ? 

4.      แนวทางปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาลอย่างไรจึงจะได้ใจ และ ได้งาน ? 

5.      พนักงานลาป่วยตลอดปี ต้องจ่ายค่าวันหยุดประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีให้หรือไม่ ? 

6.  จ่ายค่าจ้างในชื่อของคนอื่น ต้องนำค่าจ้างนั้นมาคำนวณค่าชดเชยหรือไม่ ? 

7. ระหว่างหยุดงานจ่าย 75% ลูกจ้างไป  ทำงานที่อื่ จะงดจ่ายได้หรือไม่  ?

8. จะเปลี่ยนวันจ่ายค่าจ้างจากเดือนละ 2 ครั้งเป็นเดือนละ 1 ครั้งได้หรือไม่ ?

9. พนักงานเจ็บป่วยจากการทำงาน เรียกค่าทำขวัญ จากบริษัทได้หรือไม่ ?

10.  รายได้อื่น ๆ ในสลิปต้องนำมาคำนวณค่าชดเชยหรือไม่ ?

11. เหมาค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนได้หรือไม่ ?

12.  วิธีการจัดค่าล่วงเวลาให้คนที่มีเงินเดือนสูงอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย ?

13. ลาออกก่อนถูกไล่ออก จะได้รับเงินสะสมในส่วนของบริษัทหรือไม่ ?

14.  ค่าเที่ยวในงานขนส่งเป็นค่าจ้าง จะคำนวณค่าชดเชยอย่างไร ?

15.  สั่งลงโทษพักงานตรงวันหยุด ต้องจ่ายค่าจ้างวันหยุดให้อีกหรือไม่ ?

 

 

หมวดเกี่ยวกับประกันสังคม

15.   บุตรนอกสมรส มีสิทธิเท่ากับบุตรในสมรสหรือไม่ ?

16.    ไปทำงานตามสั่ง แต่ทะเลาะกับลูกค้า ถูกลูกค้ายิงตาย เป็นการตายจากการทำงาน หรือ ตายส่วนตัว ?

17. เล่นกีฬาในนามบริษัทแล้วบาดเจ็บเป็นเจ็บส่วนตัวหรือเจ็บในงาน ดูตรงไหน ? 

18. หลักการตัดสินว่าเจ็บป่วย ตายเนื่องจากการทำงาน เจ็บป่วยส่วนตัวดูตรงไหน ? 

19. จะใช้สิทธิทายาทตามกฎหมายมรดก มาขอรับเงินสงเคราะห์ทายาทจากประกันสังคมได้หรือไม่ ? 

 

update

·       กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘   

·        ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง  

·       ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการทางการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

ภาคบ่าย 

หมวดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน  

20. ทำสัญญาจ้างระหว่างทดลองงานอย่างไร จึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ? 

21. บอกระงับทดลองงานอย่างไรจึงจะถูกต้อง ? 

22. ป่วย หรือ ตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน จะระงับทดลองงานอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย  ? 

23. เงินค้ำประกัน จะคืนให้หลังลาออก 3 เดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ลูกจ้างยินยอมแล้วได้หรือไม่ ?

24. ผู้ทำให้เสียหายลงชื่อรับสภาพหนี้ไปแล้ว ผู้ค้ำยังต้องรับผิดชอบหรือไม่ ? 

25. ทำสัญญาจ้างแล้วส่งไปทำงานที่อื่น ใครเป็นนายจ้างกันแน่ ? 

26. คนค้ำประกัน ไม่อยากเสี่ยงจะบอกเลิกการค้ำประกันฝ่ายเดียวได้หรือไม่ ?  

 

หมวด : ความผิดและการเลิกจ้างคดีที่สำคัญ

27.  ลงชื่อรับรองวุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรงตรงไหน ?

28.  ทำผิดจนเป็นประเพณี เจ้านายก็ไม่ว่า จะเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่  ?

29.  ผิดเรื่องเดียวกัน ลงโทษเบารอก่อน แล้วลงโทษหนักหลังศาลสั่งได้ไหม ? 

30.   การแจก กล้วย ให้หัวหน้างาน ผิดร้ายแรงตรงไหน ?

31.   ทำลายทรัพย์สินส่วนตัวของเพื่อน ผิดระเบียบร้ายแรงได้อย่างไร ?

32.   ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?  

33.   ลาไปตรวจครรภ์ ตามหมอนัดให้ลาคลอด หรือ ลาป่วยได้หรือไม่ ? 

34.   หมอให้หยุดรักษาตัวหลายวัน แต่ไปเที่ยว จะต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ ? 

35.  สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง ไม่เคยเจรจา นายจ้างให้เอง ถ้าไม่ดีนายจ้างจะยกเลิกเองได้หรือไม่ ?

36.  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเป็นต้องตกลงกัน ลงชื่อต่อหน้ากันในวันเจรจาหรือไม่  ?

37.  ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อ จะเลิกอย่างไรให้เป็นธรรม ?

38. เลิกจ้างด้วยเหตุขาดทุนจริงหรือไม่ดูตรงไหน ?

39. งานโครงการที่เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีลักษณะอย่างไร ? 

40. ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ? 

41. เลิกจ้างคนประจำ รับซับคอนแทรคเข้ามาทำแทนเป็นธรรมหรือไม่ ? 

42. หลักการย้ายที่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ? 

43. ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ? 

44. ครบเกษียณแล้วจ้างต่อ หรือ จ้างเป็นปี ๆ อะไรดีกว่ากัน ? 

45. หลักการบอกเลิกจ้างเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามาจะมีขั้นตอนอย่างไร ? 

 

สนุก..เข้าใจง่าย..นำไปใช้งานได้จริง

  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

1.      ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  ตามสายงาน 

 

2.      ผู้บริหารงานบุคคล 

 

 

 

วิทยากร  อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา


 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี / อายิ ( ประเทศไทย ) จำกัด 

 

 

ผลงานการเขียนหนังสือ  (บางส่วน)


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรทุกท่านสถานภาพ

Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาเดียวทุกที่นั่ง

2,900

203

87

3,016


 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE  089-606-0444 , 090-645-0992, 089-773-7091  ทุกวัน

Line  : hrdzenter


 

 

 

 

“หลักสูตร  HR for non HR การบริหารคน สำหรับผู้จัดการสายงาน  

พิเศษ  เพียงที่นั่งละ  800 บาทเท่านั้น  (ครึ่งวัน)


>> ราคาปกติ  3,900 บาท

 

 


"สนุก  เข้าใจง่าย  โดยวิทยากรอารมณ์ดี"

 

 


วิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา 

 

  

 

เหตุผลและความสำคัญของหลักสูตรนี้

 

          เนื่องจากผู้จัดการ/หัวหน้างาน ต้นสังกัดทุกระดับ  เป็นกำลังหลักในการบริหารคน  บริหารงานขององค์กรให้ได้ผลตามเป้าหมาย...  และเป็นผู้ที่อยู่หน้างานกับพนักงานตลอดเวบา  ผู้จัดการ/หัวหน้างานต้นสังกัด  จึงจำเป็น้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และเข้าใจหลักการบริหารคน  บริหารงาน  เพื่อให้ได้ใจพนักงาน  และได้ผลงานไปพร้อมก้น

 

          หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง  "HR for non HR"  การบริหารคนสำหรับผู้จัดการตามสายงาน   นี้  ได้รวบรวมแนวคิดและหลักปฏิบัติที่สำคัญมาฝึกสอนให้ผู้เข้ารับการอบรม  นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  ตามสายงาน
 • ผู้บริหารงานบุคคล
 •  

  เนื้อหาการสัมมนา

 • วิสัยทัศน์การบริหารคน  เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ภาพรวมของงานบุคคล  ที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานต้นสังกัด ควรทราบเบื้องต้น
 • คุณสมบัติที่ดีผู้จัดการ/ของหัวหน้างาน  ต้นสังกัดที่ดี ที่องค์กรคาดหวัง
 • ผู้จัดการ/หัวหน้างานแบบ  SUPERMAN  ที่ลูกน้องรัก  เจ้านายชื่นชม  ต้องเป็นคนอย่างไร
 • ผลงาน 7 ด้าน  PQCDSME  ที่หัวหน้าต้องพาพนักงานทำให้สำเร็จทุกวัน
 • การพัฒนา  Leadership  ในตนเอง  สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ต้นสังกัด
 • Workshop  การบริหารคนดี  คนเก่งให้อยู่ได้นาน ๆ  ทำงานดี ๆ
 • Workshop  การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • หลักการครองตน : ครองคน : ครองงาน
 •  

   

   

   

  วิทยากร  อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา


 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล      บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล      บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล      บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ      ประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล      บริษัทซีพีซี / อายิ ( ประเทศไทย ) จำกัด 
 •  


   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


        รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร  สถานภาพ

  Promotion

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% 

  ภาษีหัก   ณ ที่จ่าย 3 %

  ราคาสุทธิ 

  บุคคลทั่วไป

  800

  56

  24

  832


   

  สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE 089-773-7091, 089-606-0444 , 090-645-0992  ทุกวัน


   

   
   
  Online:  13
  Visits:  1,141,437
  Today:  1,797
  PageView/Month:  25,801