สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 1 March 2017 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
1 March 2017 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
1 March 2017 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

“การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ"  

 

**  เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ  ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ **

 

 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์

อดีต  " เลขานุการบริหาร ที่ บ. ปูนซิเมนต์ไทย  ที่ บ. เอสโซ่  ที่ บ. เบอร์บี่ยุคเกอร์ 

   และ ที่ บ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ตลอดจน  ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป" 


 

 


 >>> Download  ใบสมัคร  คลิ๊กที่นี่

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ


 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อการอบรม

 

 1. วิเคราะห์ปัญหา เมื้อต้องสนทนาทางโทรศัพท์
      2. เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์
 • การใช้ถ้อยคำในการสนทนา
 • หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ
 • ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง
 • จิตวิทยาในการฟังคำบ่น และ คำตำหนิจากลูกค้า
      3. มารยาทของพนกงานรับโทรศัพท์ และ ผู้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
 • การทักทาย
 • การเริ่มสนทนา
 • การแนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น
 • การเลือกรับบางสาย
      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์ กรณีต่าง ๆ
 • การตอบรับ
 • การสอบถาม
 • การจดบันทึกข้อความ
 • การโอนสาย
 • การฝากข้อความกับบุคคล
      5.ภาษาที่ต้องใช้ กรณีแก้ไขป้ญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา
 • ลูกค้าคอยนาน
 • ลูกค้าตำหนิ
 • ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ

     6. มารยาทอื่น ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์

 • การให้คำแนะนำ
 • การกล่าวคำขอโทษ
 • การขอความช่วยเหลือ
 • การปฏิเสธ
 • การจบบทสนทนา

 

รูปแบบการฝึกอบรม  :  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

                          : ฝึกปฏิบัติ

                          : ถาม - ตอบ

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป 3,900 273 117 4,056
สมาชิก 2,900 203 87 3,016
         

 

>>>Click อ่านรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE   089-606-0444 , 090-645-0992,   ทุกวัน

Line : hrdzenter

 

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  

ü เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางโทรศัพท์  เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

ü เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 

ü เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

  

เนื้อหาการอบรมสัมมนา 

 

    1. วิเคราะห์ปัญหา  เมื่อต้องสนทนาทางโทรศัพท์ 

    2. เทคนิคต่าง ๆ  ในการใช้โทรศัพท์  ให้เป็นประโยชน์ 

Ø การใช้ถ้อยคำในการสนทนา 

Ø หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ 

Ø ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง 

Ø จิตวิทยาในการฟังคำบ่น  และ  คำตำหนิจากลูกค้า 

 

    3. มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์  และ  ผู้ใช้โทรศัพท์  ในการติดต่อ 

Ø การทักทาย 

Ø การเริ่มสนทนา 

Ø การแนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น 

Ø การเลือกรับบางสาย 

      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์  กรณีต่าง ๆ 

Ø การตอบรับ 

Ø การสอบถาม 

Ø การจดบันทึกข้อความ

Ø การโอนสาย

Ø การฝากข้อความกับบุคคล

      5. ภาษาที่ต้องใช้ กรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา

Ø ลูกค้าคอยนาน

Ø ลูกค้าตำหนิ

Ø ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ

     6. มารยาทอื่น ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์

Ø การให้คำแนะนำ

Ø การกล่าวคำขอโทษ

Ø การขอความช่วยเหลือ

Ø การปฏิเสธ

Ø การจบบทสนทนา

  

 

รูปแบการฝึกอบรม       :  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

                             :  ฝึกปฏิบัติ

                             ถาม – ตอบ

 
Online:  14
Visits:  1,141,448
Today:  1,808
PageView/Month:  25,812