สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 7 March 2017 Course ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
7 March 2017 Course ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
7 March 2017 Course ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

“หลักสูตร  ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน

 

 


"สนุก  เข้าใจง่าย  โดยวิทยากรอารมณ์ดี"

 

 


วิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา 

 

  

พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม.... ใช้ได้จริง  

ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง

 

 

พบกับ 80 วิชาเทพ  80  วิชามาร... ที่ใช้ในงาน

 

รับสมัครคนเข้าทำงานได้ทันใจ

รักษาคนให้อยู่นาน ๆ  ไม่ลาออกบ่อย

พัฒนาคนให้เพิ่มผลงานได้ดีตลอดปี

ให้คนที่ไม่พึงประสงค์ออกจากองค์กรโดยเร็ว

 

พบกับตัวอย่างการใช้แบบพิสดาร  พันลึก !!!

 

 • กลสาวงาม    -->   ใช้ความสวยงาม ดี เด่น ดัง ล่อใจคนอื่น ทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ
 • ขึ้นบ้านถอนบันได   -->   ทำให้ตกอยู่ในที่ปฏิเสธไม่ได้
 • ขึ้นหิ้งให้เหี่ยวเฉา  -->   เพิ่มให้สูงกว่าความเป็นจริง  แต่ไปลดสิ่งที่ควรมี  ควรได้ลงภายหลัง
 • จับโจรจับหัวหน้า  -->   จับผู้นำกลุ่มให้ได้  เพื่อให้ผู้นำกลุ่มไปชักชวนให้ผู้ตามยอมด้วย
 • จับปลาตามน้ำ  -->   ฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • โจมตีด้วยน้ำ  -->   ทำลายด้วยมาตราการอ่อน  คำพูด  น้ำคำที่ไม่ดี  ข่าวลือ  คำนินทาที่ไม่ดี
 • ใช้หัวตัดคอ  -->   สร้างสถานการณ์ให้คิดเอง  ทำเอง
 • ซ่อนดาบในรอยยิ้ม  -->   ต่อหน้าแสร้งเป็นมิตร  ลับหลังทำลาย
 • ดูไฟชายฝั่ง  -->   ฉวยผลประโยชน์จากสถานการณ์แวดล้อม
 • เทวดาอุ้มสม  ผีชี้นำ  -->   หาเรื่องที่เหนือกว่าปกติ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

เนื้อหาการสัมมนา

 • ความรู้ และความหมาย  80 กลยุทธ์
 • ตวอย่างการใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • ตัวอย่างการใช้กับบุคลากรที่ไม่พึงประสงค์
 • Workshop  การประยุกต์ใช้

 

 

 

 

วิทยากร  อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา


 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี / อายิ ( ประเทศไทย ) จำกัด 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรทุกท่าน 

Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาเดียวทุกที่นั่ง 2,900 203 87 3,016

 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE  089-606-0444 , 090-645-0992 , Line  ; hrdzenter  ทุกวัน


 

 

 

 

“หลักสูตร  HR for non HR การบริหารคน สำหรับผู้จัดการสายงาน  

พิเศษ  เพียงที่นั่งละ  800 บาทเท่านั้น  (ครึ่งวัน)


>> ราคาปกติ  3,900 บาท

 

 


"สนุก  เข้าใจง่าย  โดยวิทยากรอารมณ์ดี"

 

 


วิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา 

 

  

 

เหตุผลและความสำคัญของหลักสูตรนี้

 

          เนื่องจากผู้จัดการ/หัวหน้างาน ต้นสังกัดทุกระดับ  เป็นกำลังหลักในการบริหารคน  บริหารงานขององค์กรให้ได้ผลตามเป้าหมาย...  และเป็นผู้ที่อยู่หน้างานกับพนักงานตลอดเวบา  ผู้จัดการ/หัวหน้างานต้นสังกัด  จึงจำเป็น้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และเข้าใจหลักการบริหารคน  บริหารงาน  เพื่อให้ได้ใจพนักงาน  และได้ผลงานไปพร้อมก้น

 

          หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง  "HR for non HR"  การบริหารคนสำหรับผู้จัดการตามสายงาน   นี้  ได้รวบรวมแนวคิดและหลักปฏิบัติที่สำคัญมาฝึกสอนให้ผู้เข้ารับการอบรม  นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  ตามสายงาน
 • ผู้บริหารงานบุคคล
 •  

  เนื้อหาการสัมมนา

 • วิสัยทัศน์การบริหารคน  เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ภาพรวมของงานบุคคล  ที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานต้นสังกัด ควรทราบเบื้องต้น
 • คุณสมบัติที่ดีผู้จัดการ/ของหัวหน้างาน  ต้นสังกัดที่ดี ที่องค์กรคาดหวัง
 • ผู้จัดการ/หัวหน้างานแบบ  SUPERMAN  ที่ลูกน้องรัก  เจ้านายชื่นชม  ต้องเป็นคนอย่างไร
 • ผลงาน 7 ด้าน  PQCDSME  ที่หัวหน้าต้องพาพนักงานทำให้สำเร็จทุกวัน
 • การพัฒนา  Leadership  ในตนเอง  สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ต้นสังกัด
 • Workshop  การบริหารคนดี  คนเก่งให้อยู่ได้นาน ๆ  ทำงานดี ๆ
 • Workshop  การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • หลักการครองตน : ครองคน : ครองงาน
 •  

   

   

   

  วิทยากร  อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา


 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล      บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล      บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล      บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ      ประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล      บริษัทซีพีซี / อายิ ( ประเทศไทย ) จำกัด 
 •  


   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


        รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร  สถานภาพ

  Promotion

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% 

  ภาษีหัก   ณ ที่จ่าย 3 %

  ราคาสุทธิ 

  บุคคลทั่วไป

  800

  56

  24

  832


   

  สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE 089-773-7091, 089-606-0444 , 090-645-0992  ทุกวัน


   

   
   
  Online:  14
  Visits:  1,141,450
  Today:  1,810
  PageView/Month:  25,814