สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 11 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
11 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
11 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

“การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น"  

(First Aid - Basic Life Support 2015
Version Update ล่าสุด !!! พร้อม Promotion พิเศษวันที่  24 มีนาคม 2560


โรงแรม Hip Hotel Bangkok ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  วิทยากร : บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงจากศิริราช 
อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่และพยาบาลวิชาชีพ


"เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง"
หลักการและเหตุผล
    
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย 
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
        
 1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองและบุคลากร

หัวข้อการอบรม
 1. หลักการปฐพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
 2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป ( Survey-Casualty Assessment)
 3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม ( Shock coma and Fainting )
 4. บาแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
 5. การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding)
 • ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม ( Control bleeding with Bandage Practice )
 • การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )
     6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก และการปฐมพยาบาล  ( Muscle Joint and Bone injury )
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
     7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
    8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ- สิ่งแปลกปลอม ( Chemical burn –Poison-Foreign body )
     9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
 • ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support 

 1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
 2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
 3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
 4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
 5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )
 6. สรุป คำถามและคำตอบ 
 7. Pre Test & Post Test
 8. ถ่ายรูปสัมมนาหมู่ร่วมกับท่านวิทยากร


รูปแบบการอบรม : บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ, ฝึกปฏิบัติ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  :   บุคลากรด้านความปลอดภัยและผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร   บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!

              อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่และผู้ช่วยพยาบาล

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


 

ผู้เข้าอบรม

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

พิเศษ ราคาเดียว 2,900   203 87  3,016

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณนัยนา   0896060444, 0906450992

www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

IG : hrd_zenter, Line : hrdzenter

 


 

 
 
Online:  14
Visits:  1,141,436
Today:  1,796
PageView/Month:  25,800