สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 18 April 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
18 April 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
18 April 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

“เจาะลึกกฎหมายแรงงานและการจัดทำข้อบังคับในการทำงาน

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย""สนุก  เข้าใจง่าย  โดยวิทยากรอารมณ์ดี"

 

 


วิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา 

 

 


 

 

เหตุผลและความสำคัญของหลักสูตรนี้

 • นี่คือ...คดีระทึกใจที่เกิดขึ้น และศาลฎีกาตัดสินแล้วว่า ใครถูก ใครผิด...อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ?
 • อธิลายพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา และแนวทางป้องกันที่ไม่พลาดอีก...

 

 

ภาคเช้า :  ทบทวนความเข้าใจ ให้รู้จริงกฎหมายแรงงาน

 • ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายผิด ๆ ถูก ๆ จนแพ้คดีและเสียเงินย้อนหลังมีอะไรบ้าง ? 
 • สัญญาจ้างที่ไม่รัดกุม ใช้บังคับไม่ได้ เป็นอย่างไร...จะเขียนให้รัดกุมต้องเขียนอย่างไร ?
 • การลาป่วย 1 – 2 วัน ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างจะต้องทำอย่างไร ?
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นสิทธิของใครกันแน่ จึงจะถูกกฎหมาย ?
 • การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ?
 • ความผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ดูตรงไหน ?
 • เลิกจ้างทุกกรณี ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ทำอย่างไร ?

 

หมวดค่าจ้าง

 • จ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างโดยไม่คิด จนกลายเป็นค่าจ้าง ส่งผลเสยหายร้ายแรงอะไรบ้าง ?
 • ค่าจ้าง คือ เงินค่าอะไรบ้าง? อะไรเป็นค่าจ้าง อะไรไม่ใช่ค่าจ้าง?
 • จะป้องกันไม่ให้เงินที่จ่ายเงิน เป็นค่าจ้างได้อย่างไร?
 • แนวทางปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตามนโยบายรัฐบาลอย่างไร จึงจะได้ใจ และได้งาน?
 • พนักงานลาป่วยตลอดปี ต้องจ่ายค่าวันหยุดประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ หรือไม่?
 • จ่ายค่าจ้างในชื่อของคนอื่น ต้องนำค่าจ้างนั้นมาคำนวนค่าชดเชยหรือไม่ ?
 • ระหว่างหยุดงานจ่าย 75%  ลูกจ้างไปทำงานที่อื่น จะงดจ่ายได้หรือไม่?
 • จะเปลี่ยนวันจ่ายค่าจ้างจากเดือนละ 2 ครั้ง เป็นเดือนละ 1 ครั้งได้หรือไม่?
 • พนักงานเจ็บป่วยจากการทำงาน "เรียกค่าทำขวัญ"  จากบริษัทได้หรือไม่?
 • รายได้อื่น ๆ ในสลิป  ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชยหรือไม่?
 • เหมาค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนได้หรือไม่?
 • วิธีการจัดค่าล่วงเวลาให้คนที่มีเงินเดือนสูง อย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย?
 • ลาออกก่อนถูกไล่ออก  จะได้รับเงินสะสมในส่วนของบริษัทหรือไม่?
 • ค่าเที่ยวในงานขนส่งเป็นค่าจ้าง จะคำนวณค่าชดเชยอย่างไร?

 

หมวดเกี่ยวกับประกันสังคม

 

 • บุตรนอกสมรส  มีสิทธิเท่ากับบุตรในสมรสหรือไม่?
 • ไปทำงานตามสั่ง  แต่ทะเลาะกับลูกค้า  ถูกลูกค้ายิงตาย  เป็นการตายจากการทำงาน หรือ ตายส่วนตัว?
 • เล่นกีฬาในนามบริษัทแล้วบาดเจ็บ  เป็นเจ็บส่วนตัวหรือเจ็บในงาน  ดูตรงไหน?
 • หลักการตัดสินว่าเจ็บป่วย  ตาย เนื่องจากการทำงาน  เจ็บป่วยส่วนตัวดูตรงไหน?
 • จะใช้สิทธิทายาทตามกฎหมายมรดก  มาขอรับเงินสงเคราะห์ทายาทจากประกันสังคมได้หรือไม่?

 

 

ภาคบ่าย : หมวดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง  สัญญาค้ำประกัน

 • ทำสัญญาจ้าง  ระหว่างทดลองงานอย่างไร  จึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ?
 • บอกระงับทดลองอย่างไรจึงจะถูกต้อง?
 • ป่วย หรือ  ต้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน  จะระงับทดลองงานอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย?
 • เงินค้ำประกัน  จะคืนให้หลังลาออก  3 เดือน  ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ลูกจ้างยินยอมแล้วได้หรือไม่ ?
 • ผู้ทำให้เสียหายลงชื่อรับสภาพหนี้ไปแล้ว  ผู้ค้ำยังต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?
 • ทำสัญญาจ้างแล้วส่งไปทำงานที่อื่น  ใครเป็นนายจ้างกันแน่?
 • คนค้ำประกัน  ไม่อยากเสี่ยงจะบอกเลิกการค้ำประกันฝ่ายเดียวได้หรือไม่ ?

 

 

หมวด  :  ความผิดและการเลิกจ้างคดีที่สำคัญ

 • ลงชื่อรับรองวุฒิการศึกษาปลอม  ผิดร้ายแรงตรงไหน?
 • ทำผิดจนเป็นประเพณี  เจ้านายก็ไม่ว่า  จะเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ ?
 • ผิดเรื่องเดียวกัน  ลงโทษเบารอก่อน  แล้วลงโทษหนักหลังศาลสั่งได้ไหม?
 • การแจก  "กล้วย"  ให้หัวหน้างาน  ผิดร้ายแรงตรงไหน?
 • ทำลายทรัพย์สินส่วนตัวของเพื่อน  ผิดระเบียบร้ายแรงได้อย่างไร?
 • ออกหนังสือเตือน  เช้า  สาย  บ่าย ถิอว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?
 • ลาไปตรวจครรภ์  ตามหมอนัดให้ลาคลอด หรือ ลาป่วยได้หรือไม่ ?
 • หมอให้หยุดรักษาตัวหลายวัน  แต่ไปเที่ยว  จะต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ ?
 • สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง  ไม่เคยเจรจา  นายจ้างให้เอง  ถ้าไม่ดีนายจ้างจะยกเลิกเองได้หรือไม่ ?
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  จำเป็นต้องตกลงกัน  ลงชื่อต่อหน้ากันในวันเจรจาหรือไม่?
 • ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อ  จะเลิกอย่างไรให้เป็นธรรม ?
 • เลิกจ้างด้วยเหตุ ขาดทุนจริงหรือไม่... ดูตรงไหน?
 • งานโครงการที่เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  มีลักษณะอย่างไร? 
 • ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่? 
 • เลิกจ้างคนประจำ  รับซับคอนแทรค  เข้ามาทำแทนเป็นธรรมหรือไม่?
 • หลักการย้ายที่เป็นะรรม  ไม่เป็นะรรมดูตรงไหน?
 • ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร  จึงจะมีผลตามกฎหมาย?
 • ครบเกษียณแล้วจ้างต่อ  หรือ  จ้างเป็นปี ๆ  อะไรที่ดีกว่ากัน ?
 • หลักการบอกเลิกจ้าง  เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมา  จะมีขั้นตอนอย่างไร?


 

 

วิทยากร  อาจารย์สิทธิศักดิ์   ศรีธรรมวัฒนา


 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี / อายิ ( ประเทศไทย ) จำกัด 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรPromotion

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ทุกที่นั่ง

2,900

203

87

3,016

     

 

 

 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE  089-606-0444 , 090-645-0992  ทุกวัน

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 
 
Online:  13
Visits:  1,141,435
Today:  1,795
PageView/Month:  25,799