สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,200.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

First Aid-Basic Life Support (2015)

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@Arize Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.   (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงจากศิริราช

อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

                          

ราคาพิเศษที่นั่งละ 3,200 บาทเท่านั้น !!!

 

 

หลักการและเหตุผล   

                 

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอ
และแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วย
อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล
ภายในองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
        
 1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย
  ก่อนถึงโรงพยาบาล
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองและบุคลากร

หัวข้อการอบรม
 1. หลักการปฐพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
 2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป ( Survey-Casualty Assessment)
 3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม ( Shock coma and Fainting )
 4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
 5. การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding)
 • ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม ( Control bleeding with Bandage Practice )
 • การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )
     6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก และการปฐมพยาบาล  ( Muscle Joint and Bone injury )
 • ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
     7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
    8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ- สิ่งแปลกปลอม ( Chemical burn –Poison-Foreign body )
     9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
 • ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support 

 1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
 2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
 3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
 4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
 5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation 

             Demonstrate )

        6. สรุป คำถามและคำตอบ

      7. Pre Test & Post Test

      8. ถ่ายรูปสัมมนาหมู่ร่วมกับท่านวิทยากรรูปแบบการอบรม : บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ, ฝึกปฏิบัติ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  :   บุคลากรด้านความปลอดภัยและผู้สนใจทั่วไป

 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษทุกที่นั่ง 3,200 224 96 3,328

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  10
Visits:  1,141,459
Today:  1,819
PageView/Month:  25,823