สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

22 September 2020
สถิติการชม : 75 ครั้ง
22 September 2020
 
 

หลักสูตร   เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและการรับมือลูกค้าอย่างชาญฉลาด

     

วันอังคารที่ 22  กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

 

หลักการและเหตุผล


     

          ปัจจุบันการการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก  ลูกค้ามีทางเลือก ต้นทุนการขายสูง ล้วนแล้ว เป็นเรื่องสำคัญกับองค์กร ลูกค้าถือเป็นผู้มีอุปการะคุณที่ทำให้ธุรกิจนั้นเติบโต หากไม่มีลูกค้า ธุรกิจนั้นๆ ก็ไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้   สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจของเรานั้น และมีความประทับใจ เพื่อสร้างรายได้ และกำไรให้กับองค์กร  ด้านบริการ การที่ทุกคนในองค์กรมีการมองเป้าหมายเดียวกัน ในการเห็นลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ  และการมีจิตบริการที่ดี (Service mind) หากขาดส่วนนี้ไปย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน แต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้งานด้านบริการยั่งยืน และรักษาความเชื่อมั่นต่อลูกค้าได้อย่างไร ในการบริการ ซึ่งทักษะการรับคำร้องเรียนหรือการจัดการข้อร้องเรียนเมื่อลูกค้าพบปัญหาจากการใช้บริการของเรา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดูแล และใส่ใจในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันเวลา และลูกค้าเกิดความประทับใจจากการแก้ไขปัญหานั้น


หัวข้อการอบรม 

 • ความสำคัญ แนวคิดของข้อร้องเรียนในการที่ลูกค้าพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากกากรแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
 • บทบาทของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพในการแก้ไข และบริการลูกค้า 
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำร้องเรียนต่าง ๆ ในองค์กร 
 • การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าในการบริการ และการรับมือกับลูกค้าที่โกรธไม่พึงพอใจในการบริการ 
 • ขั้นตอนการรับเรื่องของกระบวนการตั้งแต่ต้นถึงปิดคำร้องเรียน และและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 • ทักษะที่จำเป็นของผู้รับข้อร้องเรียน เช่น  การฟัง   การจัดประเด็น และการพูดโน้มน้าว 
 • การใช้คำพูดเชิงบวก น้ำเสียงในการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์  การสร้างทัศนคติเชิงบวกของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 • วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงานรับคำร้องเรียนลูกค้าของเจ้าหน้าที่ 
 • ฝึก work shop การรับคำร้องเรียน การพูดแก้ไขปัญหา  การโน้มน้าว
 • สรุป ถาม ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

 

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. 1.          การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                    40 %
 2. 2.          กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                     50 %
 3. 3.          ดูภาพยนตร์                                                                                   10 %
 4. 4.          มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

    

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,468,902
Today:  1,332
PageView/Month:  1,280