สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

17 October 2020
สถิติการชม : 94 ครั้ง
17 October 2020
 
 

หลักสูตร  เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ

     

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานาก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์เดชา  ประภาภรณ์  กิตติวิทยานันท์    


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

        

     

วัน/เวลา 

หัวข้ออบรม

วิทยากร

08.50 –09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 10.45 น.

 

10.45 - 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.

 

13.00 - 14.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 14.45 น.

14.45 - 16.00 น. 

 

 


16.00 น. 

 

เปิดการอบรม 

เริ่มการบรรยาย  ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้ 

           1. มีใจและความรักในอาชีพ 

           2. มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหนี้สินค้างชำระ 

           3. มีจิตใจพร้อมให้บริการ

          4. น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ 

          5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

          6. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น 

          7. มีทัศนคติเชิงบวก 

          8. เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน 

          9. มีความอดทนต่อความกดดัน 

          10. มีไหวพริบเชาว์ปัญญา 

          11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

          12. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

          13. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย  

          14. เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน 

Break (เช้า)

 

การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า

 1.   อย่าเป็นผู้เริ่มต้นของความขัดแย้ง 
 2.   ใช้น้ำดับไฟ ไม่ใช้ไฟดับไฟ 
 3.   แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 
 4.   ใจเขา ใจเรา 
 5.   ตอบสนอง ไม่ตอบโต้ 
 6.   อย่ายกตนข่มท่าน 
 7.   มองคำด่า เป็นคำแนะนำ 
 8.   ขอโทษทุกนาทีที่ทำได้
 9.   ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

      10.  โกรธง่าย หายเร็ว

พักกลางวัน

 กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

 1.   เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง
 2.   ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา
 3.   สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร
 4.   มีทางเลือกให้ลูกหนี้
 5.   แจ้งผลดีและผลเสีย
 6.   จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ
 7.   ยึดมั่นสันติวิธี
 8.   หาทางออกให้ลูกหนี้
 9.   วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้
 10.   การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

 Break (บ่าย)

 

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

-     พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

สิ้นสุดการฝึกอบรม

 

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  6
Visits:  2,527,883
Today:  569
PageView/Month:  482