สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

19-20 October 2020
สถิติการชม : 97 ครั้ง
19-20 October 2020
 
 

หลักสูตร  Advanced Excel for Special Macro & VBA

     

วันmี่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  7,000 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)


 

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ  “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

 

        

หลักการและเหตุผล 

        

                

เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือบันทึกมาโคร  ผสานกับการเขียนโปรแกรมเฉพาะในส่วนที่สำคัญ  เพื่อปรับวิถีการทำงานแบบเดิม ๆ  ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ขั้นตอน  ไปเป็นระบบอัตโนมัติแบบสั่งปุ๊ปได้ปั๊ป 

 

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่นักพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel  ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า Macro Recorder  (เครื่องมือช่วยบันทึกคำสั่งที่ใช้บ่อย  และเรียกใช้งาน  (Play) ผ่าน Shortcut Key) ซึ่งเรียนรู้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง  โดยความรู้ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับและนำไปปรับใช้หลังจบหลักสูตรนี้คือ

      1.  สามารถสร้าง Shortcut key  เป็นของตนเอง เพื่อช่วยลดเวลาสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ  บ่อย ๆ เช่น

  กดปุ่ม Ctrl Shift Q แล้วใส่สูตร VLOOKUP  ให้อัตโนมัติ

  กดปุ่ม Ctrl Shift W แล้วสร้างกราฟที่เราต้องการให้อัตโนมัติ

      2. สามารถสร้าง Shortcut Key  เป็นของตนเอง เพื่อช่วยลดเวลาสำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายไฟล์ได้โดยวิธีลัด

      3. สามารถเขียน Code (VBA Programming)  เฉพาะในส่วนที่จำเป็นและสำคัญ ๆ ได้ 

       

       หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จะเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Macro Recorder  พร้อมด้วยการเขียนโปรแกรม (VBA Programming : Visual Basic for Application)  เฉพาะในส่วนที่จำเป็นและสำคัญจริง ๆ

 

ลักษณะการฝึกอบรม 

 • บรรยาย 
 • สาธิต 
 • ปฏิบัติ 
 • Workshop

 

ระยะเวลาอบรม   จำนวน 2 วัน  (วันละ 6 ชั่วโมง)   เวลา 09.00-16.00 น. 

 

หลักการและเหตุผล 

              เมื่อ User  ใช้งาน Excel  จนเกิดเป็นความชำนาญ  และสามารถประยุกต์ใช้กับหน้างานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  User  เองจะเกิดคำถามในใจต่อไปว่า เป็นไปได้ไหมที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานเดิม ๆ  แบบซ้ำ ๆ  อยู่แบบนี้  หรือ  เป็นไปได้ไหมที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ขึ้นเป็นระบบงานอัตโนมัติ  เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานครั้งต่อ ๆ ไป

 

          ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ Excel  ในระดับที่เรียกว่า  Power  User  ให้กลายเป็นระดับที่เรียกว่าก้าวสู่นักพัฒนา  ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า  Macro Recorder  (เครื่องมือช่วยบันทึกคำสั่งที่ใช้บ่อย  และเรียกใช้งาน  (Play)  ผ่าน Shortcut key  เพื่อพัฒนางานเดิมขึ้นมาเป็นระบบงานอัตโนมัติ  ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะสามารถช่วยลดเวลาในการทำงาน  และเป็นการประยุกต์ใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของเครื่องมือพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel  ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเครื่องมือ  Macro Recorder  ได้อย่างลึกซึ้ง  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระบบงานอัตโนมัติด้วยเครื่องมือบันทึก Macro Recorder ได้
 4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแยกแยะได้ว่า งานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder  งานแบบไหนต้องเขียนโปรแกรม  (VBA Programming)
 5.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  (VBA Programming)  ได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

  ผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Intermediate Excel for Database & Special Functions  มาก่อน

  หรือผู้ที่ใช้งาน Excel  ในระดับ Power User มาก่อน  (เคยใช้งาน IF,IF ซ้อน IF, VLOOKUP  และ PivotTable เป็นมาก่อน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจแนวคิดของเครื่องมือพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel ได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจเครื่องมือ Macro Recorder ได้อย่างลึกซึ้ง  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 3. ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถแยกแยะได้ว่า งานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder  งานแบบไหนต้องเขียนโปรแกรม  (VBA Programming)
 4. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรมแกรม  (VBA Programming) ได้
 5. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel ด้วยเครื่องมือ Macro Recorder และ Visual Basic for Application ได้

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่ 1

 

 1.          แนวความคิดของการพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel

 • Macro Recorder :  เครื่องมือสำหรับบันทึกงานที่ทำซ้ำ ๆ  บ่อย ๆ และเรียกใช้งาน  (Play)  ผ่าน Shortcut key
 • VBA Programming : เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม (เขียน/แก้ไขโปรแกรมหรือคำสั่งที่ได้จากการใช้เครื่องมือ Macro Recorder  เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ Macro Recorder ไม่สามารถทำได้  มีความยืดหยุ่นสูงหว่า  Macro Recorder)

 2.          ทำความรู้จักและเตรียมพร้อมก่อนใช้เครื่องมือบันทึกมาโคร  (Macro Recorder)

 • รู้จักกับเครื่องมือบันทึกมาโคร  (Macro Recorder)
 • ทำไมต้องบันทึกมาโคร
 • มาโครเหมาะกับงานลักษณะไหน

 

 

3.การเตรียมพร้อมก่อนบันทึกมาโคร

 •    บันทึกเป็นไฟล์เปิดใช้งาน  (Macro Enable Workbook)
 •    การเปิดใช้งาน เพิ่มเครื่องมือ Developer
 •    กำหนดความปลอดภัยเพื่อให้คำสั่ง  Macro  สามารถใช้งานได้  (Macro Security)
 •    ทดสอบบันทึกมาโคร
 •    ทดสอบลบมาโคร

 

 

4. ขั้นตอนและวิธีการบันทึกมาโครให้ประสบความสำเร็จ

 •     จะบันทึกงานอะไร
 •     ซักซ้อมให้เกิดความชำนาญ
 •     กดปุ่มบันทึก
 •     ทำงานที่ต้องการ
 •     เมื่อจบการบันทึกแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Stop
 •     ทดสอบการใช้งาน

 

 

 

 

  หากใช้งานได้ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ 

  หากใช้งานไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร  ให้ไปลบออกแล้วเริ่มต้นบันทึกใหม่ 

5. เก็บคำสั่งมาโครไว้ที่ไหนดี  เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน

 • เก็บคำสั่ง Macro  ไว้ที่ไฟล์นี้  (This Workbook)
 • เก็บคำสั่ง Macro  ไว้ที่ไฟล์ส่วนรวม  (Personal Workbook)
 • เก็บคำสั่ง Macro ไว้ที่ไฟล์ใหม่  (New Workbook)

6. สามารถรัน (Run/Play)  มาโครได้กี่วิธี  แต่ละวิธีเหมาะสมหรือต่างกันอย่างไร

 • Run ผ่าน Shortcut Key
 • Run ผ่านปุ่มคำสั่ง  Macros
 • Run ผ่านวัตถุที่วางอยู่บนสไลด์  เช่น  รูปภาพ, รูปวาด, กราฟ , Button
 • Run ผ่านปุ่มเครื่องมือ  Quick Access Toolbar
 • Run ผ่าน Ribbon Tab

7. การควบคุม/จัดการ/แก้ไข คำสั่งมาโคร

 • การเปลี่ยน Shortcut key
 • การลบชื่อมาโคร ที่ไม่ต้องการ
 • การแก้ไข/ เปลี่ยนชื่อมาโคร

 

8. Worhshop การใช้คำสั่งบันทึกมาโคร เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 


เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่ 2


 1.   ความสัมพันธ์ของการบันทึกมาโคร กับ VBA Programming

 • วิธีการเข้าไปสู่คำสั่งที่ได้จากการบันทึกมาโคร
 • วิธีสังเกตความสัมพันธ์ของคำสั่งที่ได้จากการบันทึกอัตโนมัติ
 • วิธีการ Run  คำสั่งมาโครทีละบรรทัด  เพื่อตรวจสอบลำดับการทำงานของคำสั่งครั้งละ 1 บรรทัด
 • วิธีการสังเกตสีของตัวอักษรของคำสั่ง VBA Programming
 • รู้จักหน้าต่าง VBA  เพื่อสร้างความคุ้นเคย  และเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนคำสั่ง

 

 2.   แนะนำภาพรวมกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA  Programming  เพื่อต่อยอดสำหรับงานที่การบันทึกมาโครไม่สามารถทำได้

 • รู้จักกับ VBA Programming
 • VBA คืออะไร
 • VBA  มีประโยชน์อย่างไร
 • ภาพรวมเกี่ยวกับ VBA
 • ภาพรวมหน้าต่าง VBA

 3. แนะนำการเขียนโปรแกรม  VBA  Programming ต่อจากคำสั่งมาโครที่ได้จากบันทึก เฉพาะในส่วนที่สำคัญ  และสามารถนำไปใช้ได้จริง ใช้ได้บ่อย

 • คำสั่ง Activecell.Select
 • คำสั่ง Activecell.Offset
 • คำสั่ง Selection.Select
 • คำสั่ง Selection.Offset
 • คำสั่ง Selection.Filldown
 • คำสั่ง Selection.FillRight
 • คำสั่ง Sheets.Add
 • คำสั่ง Sheets,Count
 • เรื่องของตัวแปร
 • ฯลฯ

 

 

4.เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุม  (Statement Controls)

 • คำสั่ง IF
 • คำสั่ง Select
 • คำสั่ง For I
 • คำสั่ง For each
 • คำสั่ง Do Until
 • คำสั่ง Do While
 • คำสั่ง On Error Resume Next
 • คำสั่ง On Error Goto Err_Handler

5. Workshop  การเขียนโปรแกรม  เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

** เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

พัฒนาหลักสูตรดี มีสาระโดย  อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก  “เติมเต็ม ตรงประเด็น  ต่อยอดได้ชัวร์”


หมายเหตุ :    ผู้เข้าอบรมนำ Notebook เข้าร่วมอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป

     

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

7,800

546

234

8,112

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

7,500

476

204

7,072

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,527,779
Today:  465
PageView/Month:  366