สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

2-3 November 2020
สถิติการชม : 187 ครั้ง
2-3 November 2020
 
 

หลักสูตร   VDA6.3 Process Audit (2Day)   

     

วัน  2-3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ โรงแรมรัตนชล  อำเภอเมือง  จังหวัดชบลุรี   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์คคนัมพร  ใจวงษ์ 

#เจ้าหญิงแห่งวงการ ISO


สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 5,900 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

             

 • VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์โดยกำหนดในชุดของVDA 6  ซึ่ง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
 • ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้นำVDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน
 • VDA 6.3 คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานับตั้งแต่การรับสเป็คจากลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การผลิต และการบริการหลังการขาย

หัวข้อการฝึกอบรม 

Day 1

 • ที่มาของ VDA 6.3 
 • การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน
 • การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,  
 • รายละเอียดของคำถามใน P2-P7
  • P2 : Project management (new) 

 

 

Day 2

 •  
  • P3 : Planning the product and process development 
  • P4 : Implementation of the product and process development 
  • P5 : Supplier management 
  • P6 : Process analysis / production 
  • P7 : Customer Care, customer satisfaction, service 
 • วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน  
 • การให้คะแนน 
 • และการสรุปผล 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 • การบรรยาย  40 %
 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ 

สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

 • พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำ process audit VDA6.3
 • พนักงานให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ process audit VDA6.3 ให้มีประสิทธิภาพ 
 • พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้น 

 

 

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

7,800

546

234

8,112

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

5,900

413

177

6,136

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  7
Visits:  2,527,894
Today:  580
PageView/Month:  497