สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

2-3 November 2020
สถิติการชม : 264 ครั้ง
2-3 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! "เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน "

(Workload Analysis & Workforce Management Workshop)

     

วันที่  2-3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร

เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

 

 


            

  

งานยากงานหิน แต่ทำได้จริง.....

ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คน จะใช้วิธีใดดี

วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด  

ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์        และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ  

ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้ 

บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูก เมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี  

โปรแกรมนี้ ช่วยท่านได้ !!!

ปัญหาแบบนี้  หลักสูตรของเราช่วยท่านได้....

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน : 


วันที่ 1  :  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2563      (เวลา  09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

         - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร

         - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด

         - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

 

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

  - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร

  - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

    > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ      

    > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

    > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

 

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

  - ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

  - ส่วนประกอบของภาระงาน

  - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน        

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร    

  - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม

  - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

 

 

จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน

     - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

     - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร 

     - ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

 

 

วันที่ 2 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน  2563     (เวลา 09.00-16.00 น.)


ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

  - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ

  - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

         > Work Instruction ขององค์กร          

         > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้

 - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน          

 - ข้อมูลปริมาณงาน

 - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

 

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน

  - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

   - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

  - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ

 

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร

 

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ

 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี..

  - จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

  - จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  - Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี

         >  Workforce Shortage

         >  Workforce Surplus

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร

                    

 + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 

 

 

————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

 

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME      

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

 Workforce Planner ขององค์กร

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

7,800

546

234

8,112

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  5
Visits:  2,583,083
Today:  1,003
PageView/Month:  3,687