สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

5 November 2020
สถิติการชม : 137 ครั้ง
5 November 2020
 
 

หลักสูตร   เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร 

(Technical Standardization Organizations to develop 5 S)

     

วันที่  5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่
 2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?
 2. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว
 3. Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว
 4. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ
 5. การสร้างมาตรฐานกลาง
 6. Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา
 7. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง
 8. การสร้างมาตรฐานพื้นที่
 9. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่
 10. Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา
 11. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส
 12. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,582,985
Today:  905
PageView/Month:  3,589