สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

16 November 2020
สถิติการชม : 76 ครั้ง
16 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! เทคนิคปิดการขายได้ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)  

     

วันที่  16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และกลไกการตลาดเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ,

การคุมทีมขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 16 ปี และเป็น Image Coach

ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปริญญาเอกด้านการจัดการโดยตรง

 


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

 หลักการและเหตุผล 


          ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing ,Personal Marketing, Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว


          และหายไปเลย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า12 ปี ความรู้ต่าง ๆ ถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ  เทคนิคปิดการขายขั้นสูง ( Advance Selling)


          เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม จะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลา จะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง  ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขาย ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละประเภท 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอปิดการขายได้ทุกระดับกับลูกค้าทุกประเภทเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้ 

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้ 

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด และสามารถปิดการขายได้ ในระยะเวลาอันสั้น 

7. เพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขายได้ 

8. เพื่อวิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเร่งปิดการขายจากลูกค้าปัจจุบันได้ 

9. เพื่อสร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้


 

 

ตารางการฝึกอบรม


เวลา 

หัวข้อการฝึกอบรม 

09.00 – 10.30 น. 

  1. 1.           กระบวนการสร้างความสำเร็จในการขาย 
  2. 2.           เทคนิคการสร้างความประทับใจใน 1 นาที 
  3. 3.           เทคนิคการขายสินค้าให้ดูมีมูลค่าคุ้มค่า 
  • Ø Workshop

10.30 – 10.45 น. 

พักเบรก 

10.45 – 12.00 น. 

       4. การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ

  • Enjoy
  • สร้างจุดสนใจให้ลูกค้า 
  • Continued Affirmation
  • Standing Room Only

       5. เทคนิคการปิดการขายขั้นสูง

       6. กลยุทธ์และเครื่องมือของปิดการขาย

       7. Upselling และ Cross-selling

       8. การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและ    สินค้าหรือบริการ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

9. การนำเสนออย่างมีทักษะ ด้วยศิลปะทางการขาย

-  เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

-  workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ

-  เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ

-  การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก

14.45 – 16.00 น.

-  กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย

-  การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ

-  กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้ง

-  หลักการนักขายแบบ CE โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการขายเชิงรุก

-  กิจกรรม สร้างรูปแบบการขายแบบ CE อย่างมืออาชีพ

Q/A ถาม & ตอบ

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  7
Visits:  2,582,993
Today:  913
PageView/Month:  3,597