สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

12 December 2020
สถิติการชม : 182 ครั้ง
12 December 2020
 
 

หลักสูตร  Public Speaking by Master Tony

การฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ  (เน้นปฏิบัติ  6 ชม.)

     

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม  2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ศุภกร บุญเจือ (โทนี่ )                    

 Trainer, Master , Consultant ราคาพิเศษท่านละ  4,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 5,900 บาท)


                

     

     

ภาพรวมการอบรม


          หลักการพูดในที่ชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจในที่สาธารณะ เทคนิคการพูด พัฒนาบุคลิกภาพการพูด การเป็นพิธีกร (M.C.) การพูดในโอกาสต่าง ๆ อบรมการนำเสนอ (presentation course) คอร์สการพูดในที่ประชุม เทคนิคการพูดในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ ฝึกทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ !!!

 

ลักษณะการฝึกอบรม 

  • บรรยาย สาธิต (30%) 
  • ปฏิบัติฝึกพูด (70%) 
  • มีการบันทึกคลิปวีดีโอให้ผู้ฝึกพูด กลับไปดูทบทวนตัวเองได้ 

หัวข้อการอบรม 

                    9:00 – 12.00 น.

  1. Voice Training & Personality & Confidence & Systematic Thinking - 1 hour
  2. Situation Practice (Humor , Sad , Motivation , Selling) 15 minutes per person (Prepare 5 mins , Speech 5 mins, get feedback 5 mins) – 1 hour
  3. Group Presentation for 2 group 30 minutes per group (prepare 5 mins , multiple person speaking 20 mins , feedback 5 mins)

13.00 – 16.00 น.

       4. Impromptu Practice 15 minutes per person (Prepare 5 mins , Speech 5 mins, get feedback 5 mins) – 1 hour

       5. Story Telling Practice 15 minutes per person (Prepare 5 mins , Speech 5 mins, get feedback 5 mins) – 1 hour

       6. How to be a millionaire through public speaking (30 mins)

          Summary & Successful public speaking within 1 months plan (30 mins)


ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เน้นปฎิบัติถึง 70% ของเวลาสอนทั้งหมด ได้ฝึกพูดหลายครั้ง เพิ่มความมั่นใจอย่างแท้จริง
2. ได้ทราบแนวทางการพูดต่อหน้าชุมนุมชนด้วยหลักการที่ถูกต้อ ใช้ได้ผลจริงจากวิทยากรผู้ที่ประสบการณ์ตรงจากการใช้ในด้านธุรกิจ และด้านการเป็นนักพูดฝึกอบรมรม และมีการให้ feedback ที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง
3. สอน voice training การใช้เสียงให้น่าฟัง การเน้นโทนเสียง ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการพูด เทคนิคการพูดนาน โดยไม่เจ็บคอ
4. ปรับบุคลิกภาพ เพิ่มความเป็นผู้นำ และช่วยจัดระบบความคิดในการเรียบเรียงคำพูด เตรียมพร้อมก่อนพูดเป็นลำดับขั้นตอน
5. ได้รับ clip video ทุกช่วงที่พูด ทำให้กลับไปทบทวนดูตัวเองได้
6. สร้างบุคลิกภาพมืออาชีพได้ด้วยการพูดในที่ชุมนุมชนอย่างถูกต้อง
7. ได้รับ Action Plan วิธีการฝึกให้เป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จได้ภายใน 1 เดือน
8. กล้าพูด กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจในตัวเอง
9. สามารถเป็นวิทยากร เป็นพิธีกรได้ พูดในที่สาธารณะทุกที่ได้ดี น่าติดตาม น่าสนใจ เจริญก้าวหน้า ในอาชีพการงาน
10. สามารถออกงาน พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ดี น่าประทับใจ มีโอกาสได้รับการติดต่อเพื่อเชิญให้ไปพูดในงานธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   9.00 – 16.00 น.

  

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

าคาพิเศษท่านละ 

4,500

273

117

4,056

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,583,058
Today:  978
PageView/Month:  3,661