สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

14 December 2020
สถิติการชม : 85 ครั้ง
14 December 2020
 
 

หลักสูตร  การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

(Creative Conflict Management) 

     

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัยา

 สมัคร 3 ท่าน  ลดเหลือเพียงท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

                   

         

ในองค์กรของคุณ เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่

   บุคลากรในองค์กรไม่สามารถประสานงานร่วมมือกันในการทำงาน

   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆไม่ค่อยดี

   ขาดทักษะในการสื่อสาร ไม่สามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้

   ขาดเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและบริหารทีมงาน

   ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆ จนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ

หลักสูตร บริหารความขัดแย้งในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ จะทำให้ผู้อบรม

  รู้แนวคิดการจัดการความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน

  ได้เทคนิคในการบริหารทีมงาน บริหารลูกน้อง

  เสริมทักษะในการพูดการสื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจทีมงานได้

  เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน

  สามารถสร้างทีมงานที่มีความสามารถให้กับองค์กรได้

 

หัวข้อหลักสูตร 

ภาวะความเป็นผู้นำ

 • กรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ
 • ผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี
 • หัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • Activity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

หลักบริหารและจัดการความขัดแย้ง

 • เทคนิคCompeting(สู้ยืนหยัด) & Accommodating (ยอมตาม)
 • เทคนิคการ Avoiding (แบ่งรับแบ่งสู้) & Collaborating Win Win (หาทางออกร่วมกัน) & Compromising (การแจรจาต่อรอง)
 • การเอาชนะความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 • การจัดการความขัดแย้งในทีมงานอย่างสร้างสรรค์

Activity II: Black & White

Workshop: สถานการณ์ที่ควรใช้และไม่ควรใช้

การสร้างและบริหารทีมงาน

 • จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)
 • การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
 • กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพของผู้นำยุคใหม่
 • เข้าใจคน เข้าใจงาน กับการบริหารทีม
 • Workshop:  Challenge Teamwork

รูปแบบการฝึกอบรม

 • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น  เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคา 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,583,075
Today:  995
PageView/Month:  3,679