สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

4 December 2020
สถิติการชม : 33 ครั้ง
4 December 2020
 
 

หลักสูตร  เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน (Performance Improvement Technique) 

สำหรับ HR และ Line Manager  พร้อม PIP Procedure และแบบฟอร์มที่ใช้งานได้จริง                

     

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.ขัชวาล  อรวงศ์ศุภทัตราคาพิเศษทุกที่นั่ง 3,900 บาท 

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                  

        ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านอย่างเฉียบพลัน  ของโลกยุค Disruption ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งหลาย ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก และต้องบริหารจัดการผลงานของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการบริหารผลงานนั้น ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมของการตั้งเป้าหมาย  การประเมินและติดตามผลงานเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจสำคัญคือการปรับปรุงผลงานของพนักงาน (Employee Performance Improvement) อีกเรื่องหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเรื่องนี้ นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้จัดการ หัวหน้างานและ HR องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบระบบงานและบริหารจัดการให้ได้ผล เนื่องจากในโลกการทำงานจริง ไม่ได้มีเพียงพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย (Average-performer) และสูงกว่าเป้าหมาย (High-performer) เท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย (Non-performer) ที่ต้องบริหารจัดการ และต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงระเบียบ  วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายแรงงานประกอบด้วย ซึ่งไม่ควรพลาด !!!! อธิบายให้เย้าใจได้ง่าย ๆ เน้นให้นำไปใช้งานได้จริง !!!!

 

 

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

      

1. เข้าใจความสำคัญ เทคนิคและแนวทางการปรับปรุงผลงานและการวางแผนปรับปรุงผลงานพนักงาน

2. เข้าใจแนวทางดำเนินการอื่นเพื่อการปรับปรุงผลงานของพนักงาน และเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีออกมาได้

    โดยเฉพาะการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายแรงงาน  

3. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Performance Improvement จากองค์กรตัวอย่าง และตัวอย่างแบบฟอร์ม เป็นต้น

4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกับวิทยากร 

 


 

หัวข้อการอบรม

 

ทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนรู้  (แบบทดสอบ 20 ข้อ)

ทบทวนเรื่องการประเมินผลงาน และการบริหารผลงาน  

             + ทำไมเราจึงต้องประเมิน 

             + 2 ส่วนประกอบสำคัญของการประเมินผล

             + Workshop & Sharing : แชร์ปัญหาการบริหารผลงาน

การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)  และการวางแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Plan-PIP) คืออะไร

ประโยชน์ของการปรับปรุงผลงานและวางแผนปรับปรุงผลงาน

มิติของการปรับปรุงผลงานพนักงาน

             + ถาม-ตอบตามกรณึศึกษา :  ปัญหาของผู้จัดการ

             + ทบทวน Will-Skill Matrix

             + การปรับปรุงผลงานด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills)

             + การปรับปรุงผลงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน (Behaviors)

ขั้นตอนของการปรับปรุงผลงานพนักงาน

ทบทวนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงผลงาน

             + รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

- การพัฒนาแบบ Training

- การพัฒนาแบบ Non-training

            + วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรแต่ละรูปแบบ

เทคนิคสำคัญของการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ต้องรู้

            + การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

            + การสร้างวินัยให้กับพนักงานจากบทบาทของผู้จัดการ/หัวหน้างาน 

            + การโค้ชอย่างง่ายเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

            + แนวทางบริหารจัดการพนักงานที่ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย 

แง่มุมทางระเบียบและกฎหมายในการปรับปรุงผลงาน

            + การปรับปรุงผลงานกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์กร

            + กฎหมายแรงงานกับการปรับปรุงผลงาน

            + ตัวอย่างคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปรับปรุงผลงาน  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และทดสอบความรู้หลังเรียน 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคา 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  5
Visits:  2,582,981
Today:  901
PageView/Month:  3,585