สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

29 January 2021
สถิติการชม : 82 ครั้ง
29 January 2021
 
 

หลักสูตร  ข้อกำหนด ISO14001 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

                

     

วันที่  29 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์คคนัมพร  ใจวงษ์


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

 

         

 

ที่มาของหลักสูตร

 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวเลือกทางด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ แต่เป็นความจำเป็นทางด้านธุรกิจ องค์กรที่รู้ถึงประโยชน์ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณสามารถผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเข้าถึงตลาดใหม่

การระบุโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของมาตรฐาน ISO 14001: 2015, คำจำกัดความที่สำคัญและโครงสร้างใหม่( high level structure) ของมาตรฐาน ISO คุณจะได้เรียนรู้ที่จะตีความและใช้แนวคิดที่สำคัญและหลักการของมาตรฐานสู่กระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กรของคุณ

หัวข้อการฝึกอบรม

แนะนำระบบ และภาพรวมของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 •  
  • ขอบข่าย
  • เอกสารอ้างอิง
  • คำศัพท์และนิยาม
  • บริบทขององค์กร
  • ความเป็นผู้นำ
  • การวางแผน
  • การสนับสนุน
  • การดำเนินการ
  • การประเมินสมรรถนะ
  • การปรับปรุง
 • แนวทางและวิธีการปฏิบัติสำหรับจัดทำระบบบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย  40 %
 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO14001 ขององค์กร
 • QMR , SMR , EMR
 • ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

 • พนักงานเข้าใจการทำงานของฝ่าย ตามความต้องการของระบบ  ISO14001

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  2
Visits:  2,659,143
Today:  2,680
PageView/Month:  33,894