เดือน มีนาคม  2566  9 มกราคม  66

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091

 
Line : hrdzenter


E-mail : hrdzenter@gmail.com

  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2023  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
เดือน เมษายน  2566  
24  เมษายน  66 7 หัวใจหลักในงานบริการลูกค้าร้านอาหาร
24  เมษายน  66 การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ
26  เมษายน  66 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) *
26  เมษายน  66 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน  (SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS)
26  เมษายน  66

* เลื่อนอบรม  Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2566 

26  เมษายน  66 * เลื่อนอบรม การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
27  เมษายน  66 พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี
27  เมษายน  66 (PDPA) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566  ที่ทุกองค์กรควรรู้ 
27  เมษายน  66 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
27  เมษายน  66 * ยืนยันจัดอบรม   การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control) *
27  เมษายน  66 เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B
27  เมษายน  66 การบริหารงานสินเชื่อและ การเจรจาเพื่อติดตามหนี้  (Credit Management System & Debt Collection Negotiations )
28  เมษายน  66 * สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ (SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER
28  เมษายน  66 * ยืนยันจัดอบรม   การเทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม        
28  เมษายน  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
29  เมษายน  66 * ยืนยันจัดอบรม การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
เดือน พฤษภาคม  2566  
2  พฤษภาคม  66 ทักษะ การเจรจาต่อรองในการทำงาน  
3  พฤษภาคม  66 การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่
3  พฤษภาคม  66 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
3  พฤษภาคม  66 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning and Control)
3  พฤษภาคม  66 เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Listening and Catch the Issue Techniques)
5  พฤษภาคม  66 เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs(ตัวชี้วัดผลงาน)
9  พฤษภาคม  66 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management) *
9  พฤษภาคม  66 Build Coach ( สร้างโค้ช )
10  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร  (Training for the Trainer Skills)
10  พฤษภาคม  66 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR)
10  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
11  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
12  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
12  พฤษภาคม  66 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน
12  พฤษภาคม  66 เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
15  พฤษภาคม  66 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So   (Ho-Ren-So)
15  พฤษภาคม  66 การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์   (Logistics Management Strategy)  
15  พฤษภาคม  66 เทคนิคการปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า(SPIN Selling)
15-16  พฤษภาคม  66 Train the Trainer ยุค New Normal  (การเป็นวิทยากรภายในองค์กร)  2 วัน
16  พฤษภาคม  66

* ยืนยันจัดอบรม   Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566    

17  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม   เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สาหรับมือใหม่  (Effective Meeting Report Writing)
17  พฤษภาคม  66 ทักษะหัวหน้างานมือโปรฯ  เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ
17  พฤษภาคม  66 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 *
18  พฤษภาคม  66 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินมืออาชีพ
18-19  พฤษภาคม  66 กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน  (อบรม 2 วัน)
19  พฤษภาคม  66 **  ยืนยันอบรม Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
19  พฤษภาคม  66 Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques
19  พฤษภาคม  66 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
19  พฤษภาคม  66 เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
22  พฤษภาคม  66 การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน
23  พฤษภาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
23  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม Training Roadmap & IDP Based on Competency
23  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
23  พฤษภาคม  66

* ยืนยันจัดอบรม Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2566 *

23  พฤษภาคม  66 การเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงด้วยเทคนิค OJT  (The Ultimate Mentor with OJT Techniques) 
23  พฤษภาคม  66 “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า”  (Customer Demand Forecasting)
23  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 
24  พฤษภาคม  66 ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal)
25  พฤษภาคม  66 ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทางานตามคุณสมบัติ
25  พฤษภาคม  66 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
25  พฤษภาคม  66 เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B
26  พฤษภาคม  66 ปลุกพลังนักขายและเทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย
26  พฤษภาคม  66 นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
26  พฤษภาคม  66 การบริหารงานสินเชื่อและ การเจรจาเพื่อติดตามหนี้  Credit Management System & Debt Collection Negotiations
29  พฤษภาคม  66 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
29  พฤษภาคม  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
29  พฤษภาคม  66

เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ   

29  พฤษภาคม  66 **  ยืนยันอบรม สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล 
30  พฤษภาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม  ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Leadership Skills)
30  พฤษภาคม  66

เทคนิคการจัดการบารุงรักษาด้วยตนเอง 

31  พฤษภาคม  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
31  พฤษภาคม  66 การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption
31  พฤษภาคม  66 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
   
เดือน มิถุนายน  2566  
6  มิถุนายน  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
6  มิถุนายน  66 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0
7  มิถุนายน  66 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่
7  มิถุนายน  66 การลดต้นทุนด้านการขนส่ง
7  มิถุนายน  66 9 อุปนิสัยและมารยาทสร้างสรรค์ เพื่องานบริการที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานขับรถ
8  มิถุนายน  66 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
8  มิถุนายน  66 ทัศนคติในการทำงาน Mind Set 
9  มิถุนายน  66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
9  มิถุนายน  66 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่  (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
9  มิถุนายน  66 The Professional Manager
12  มิถุนายน  66 รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
12  มิถุนายน  66 เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
12  มิถุนายน  66 การสื่อสารและการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
14  มิถุนายน  66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสาหรับปูพื้นฐาน HRD   มือใหม่
14  มิถุนายน  66

การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่

14  มิถุนายน  66 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
14  มิถุนายน  66 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  MRP
15  มิถุนายน  66 ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ  (Customer Service Excellent)
15  มิถุนายน  66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
15  มิถุนายน  66 การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
16  มิถุนายน  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
19  มิถุนายน  66 การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
19  มิถุนายน  66 รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด>>
20  มิถุนายน  66 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
21  มิถุนายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
21  มิถุนายน  66 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
21  มิถุนายน  66 การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน 
22  มิถุนายน  66 เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน
22  มิถุนายน  66 “Logistics & Supply Chain   คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า”
22  มิถุนายน  66 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
23  มิถุนายน  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
23  มิถุนายน  66 การทำบัญชีด้วย Excelประยุกต์ใช้งานในด้านบัญชี และการเงิน
23  มิถุนายน  66 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
26  มิถุนายน  66 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ   (Action Plan for Success)
26  มิถุนายน  66 การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
27  มิถุนายน  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
27  มิถุนายน  66 ภาวะผู้นาและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP &  PEOPLE SKILLS
28  มิถุนายน  66 ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร
28  มิถุนายน  66

เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   

แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ !!!

28  มิถุนายน  66 การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญงานอย่างมีประสิทธิภาพ
30  มิถุนายน  66 การใช้เครื่องมือ Cause and Effect Analysis (CE analysis)
   
เดือน กรกฎาคม  2566  
3  กรกฎาคม  66 การทำงานเป็นทีม Teamwork 
4  กรกฎาคม  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
5  กรกฎาคม  66 ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
6  กรกฎาคม  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
6  กรกฎาคม  66 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO  (การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)
7  กรกฎาคม  66 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  MRP
10  กรกฎาคม  66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10  กรกฎาคม  66 Time Management for Effective Work
11  กรกฎาคม  66 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
12  กรกฎาคม  66 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน   (SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS)
12  กรกฎาคม  66

เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

13  กรกฎาคม  66 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
13  กรกฎาคม  66 หลักสูตร Monodzukuri 
14  กรกฎาคม  66 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
14  กรกฎาคม  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
14  กรกฎาคม  66 QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
14  กรกฎาคม  66 เทคนิคการให้ข้อกฎหมายให้พนักงานยอมรับ    (Techniques for giving legal terms for employees to accept)  
17  กรกฎาคม  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
17  กรกฎาคม  66

เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร..?

18  กรกฎาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
19  กรกฎาคม  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
19  กรกฎาคม  66 ทักษะการขายยแบบไม่ขาย  สำหรับพนักงานช่างบริการ
20  กรกฎาคม  66 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา
20  กรกฎาคม  66 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
20  กรกฎาคม  66 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
21  กรกฎาคม  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
24  กรกฎาคม  66 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Leadership Skills)
24  กรกฎาคม  66 “การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน”
25  กรกฎาคม  66 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
25  กรกฎาคม  66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
26  กรกฎาคม  66 สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  (SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER)
26  กรกฎาคม  66 รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด>>
27  กรกฎาคม  66 นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
27  กรกฎาคม  66 การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
28  กรกฎาคม  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
   
เดือน สิงหาคม  2566  
4  สิงหาคม  66 การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
8  สิงหาคม  66 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
8  สิงหาคม  66 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
9  สิงหาคม  66 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
9  สิงหาคม  66 เทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  PDCA Implementation Techniques in Efficiency) 
10  สิงหาคม  66 เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10  สิงหาคม  66 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
10  สิงหาคม  66 การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
11  สิงหาคม  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
15  สิงหาคม  66 วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย  (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)
16  สิงหาคม  66 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS
17  สิงหาคม  66 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
17  สิงหาคม  66 “การบริหารจัดการโซ่อุปทาน”  (Supply Chain Management (SCM)
18  สิงหาคม  66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
18  สิงหาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
18  สิงหาคม  66 ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓
21  สิงหาคม  66 การจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
21  สิงหาคม  66 OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
21  สิงหาคม  66 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
21  สิงหาคม  66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

22  สิงหาคม  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
22  สิงหาคม  66 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
23  สิงหาคม  66

การบริหารงานของ HR. มือใหม่    

23  สิงหาคม  66 ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal)
23  สิงหาคม  66 “การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”  (OEE increasing & Reduce Loss time in Production
24  สิงหาคม  66 พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี
24  สิงหาคม  66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
25  สิงหาคม  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
29  สิงหาคม  66 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่
29  สิงหาคม  66 “การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน”
30  สิงหาคม  66 สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  (SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER)
30  สิงหาคม  66 เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ    
30  สิงหาคม  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
30  สิงหาคม  66 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  Total Productive Maintenance (TPM)
   
เดือน กันยายน  2566   
4  กันยายน  66  Growth Mindset
4  กันยายน  66  การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal
5  กันยายน  66 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
6  กันยายน  66 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
6  กันยายน  66 Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566
7  กันยายน  66 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7  กันยายน  66 “เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control)
8  กันยายน  66 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
11  กันยายน  66 การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกกฤต Next Normal
11  กันยายน  66 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
12  กันยายน  66 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
12  กันยายน  66 การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต”  (Poka Yoke System Management)
13 กันยายน  66 ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ   (Customer Service Excellent)
14 กันยายน  66 เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill
14 กันยายน  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
15 กันยายน  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
15 กันยายน  66 Quality Control Circle : QCC
18 กันยายน  66

การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่

19 กันยายน  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
20 กันยายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
20 กันยายน  66 การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Non HR)
21 กันยายน  66 เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
21 กันยายน  66 การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน  (Lean Production Planning)
22 กันยายน  66  นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
22 กันยายน  66 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service mind)
22 กันยายน  66 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation )
25 กันยายน  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
25 กันยายน  66 การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 กันยายน  66 การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน  (Lean Production Planning)
26 กันยายน  66 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
26 กันยายน  66 ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร
27 กันยายน  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN 
27 กันยายน  66 (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565 นี้แล้ว  นายจ้าง ผู้บริหารและ HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
27 กันยายน  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
28 กันยายน  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
29 กันยายน  66 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
   
เดือน ตุลาคม  2566   
2  ตุลาคม   66 เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4  ตุลาคม   66 ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ  Competency Based Interview Workshop
5  ตุลาคม   66 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
5  ตุลาคม   66 การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6  ตุลาคม   66 “การเขียนโมเดลธุรกิจการตลาดด้วยหลักการ Business Model Canvas” 
7  ตุลาคม   66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
9  ตุลาคม   66 การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
10  ตุลาคม   66

9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ 9 Soft Skills for Smart Work)

10  ตุลาคม   66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
11  ตุลาคม   66 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สาหรับมือใหม่   (Effective Meeting Report Writing)
11  ตุลาคม   66

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 

11  ตุลาคม   66 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
12  ตุลาคม   66 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
12  ตุลาคม   66 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา  (Quality control 7 Tools for Problem Solving)
13  ตุลาคม   66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
16  ตุลาคม   66 “การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”  (OEE increasing & Reduce Loss time in Production) 
17  ตุลาคม   66

 

เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด   
19  ตุลาคม   66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
19  ตุลาคม   66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
20  ตุลาคม   66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
20  ตุลาคม   66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
20  ตุลาคม   66 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
20  ตุลาคม   66 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
20  ตุลาคม   66 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์   (Strategy Management)
24  ตุลาคม   66 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า
24  ตุลาคม   66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

25  ตุลาคม   66 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน   (SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS)
25  ตุลาคม   66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
26  ตุลาคม   66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
26  ตุลาคม   66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
27  ตุลาคม   66 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ   (Action Plan for Success)
27  ตุลาคม   66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่
27  ตุลาคม   66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
30  ตุลาคม   66 การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
31  ตุลาคม   66 “เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control)
   
เดือน พฤศจิกายน  2566   
1  พฤศจิกายน  66 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR)
2  พฤศจิกายน  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
3  พฤศจิกายน  66 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  HR for Non HR
3  พฤศจิกายน  66 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
3  พฤศจิกายน  66 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์   (Strategy Management)
7  พฤศจิกายน  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
8  พฤศจิกายน  66 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
8  พฤศจิกายน  66

การบริหารงานของ HR. มือใหม่    

9 พฤศจิกายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
9 พฤศจิกายน  66 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
9 พฤศจิกายน  66 ทักษะการสอนงาน มอบหมาย และติดตาม อย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
10 พฤศจิกายน  66 ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อผลงานที่ดีเลิศ  (Effective Teamwork for Excellent Performance)
10 พฤศจิกายน  66 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
13 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
14 พฤศจิกายน  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
14 พฤศจิกายน  66 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
14 พฤศจิกายน  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
15 พฤศจิกายน  66 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
15 พฤศจิกายน  66 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
16 พฤศจิกายน  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
17 พฤศจิกายน  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
17 พฤศจิกายน  66 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)
21 พฤศจิกายน  66 ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓
21 พฤศจิกายน  66

เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  

22 พฤศจิกายน  66 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
22 พฤศจิกายน  66 รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด>>  
22 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
23 พฤศจิกายน  66 เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน
23 พฤศจิกายน  66 นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
23 พฤศจิกายน  66 “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน”  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
23 พฤศจิกายน  66 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
24 พฤศจิกายน  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
28 พฤศจิกายน  66 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
29 พฤศจิกายน  66 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills)
30 พฤศจิกายน  66 รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
   
เดือน ธันวาคม  2566   
1  ธันวาคม  66 เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4  ธันวาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
5  ธันวาคม  66 เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
6  ธันวาคม  66 ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal)
7  ธันวาคม  66 เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7  ธันวาคม  66 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
7  ธันวาคม  66 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
7  ธันวาคม  66 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal
12  ธันวาคม  66 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิทธิมนุษยชน  (Working condition & Human rights)  
13  ธันวาคม  66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสาหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่
13  ธันวาคม  66

Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566   

13  ธันวาคม  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
13  ธันวาคม  66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
13  ธันวาคม  66 การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
14  ธันวาคม  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
14  ธันวาคม  66 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  MRP
15  ธันวาคม  66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
18  ธันวาคม  66 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
18  ธันวาคม  66 การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
18  ธันวาคม  66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

19 ธันวาคม  66

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 

19 ธันวาคม  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ 
19 ธันวาคม  66 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา  (Quality control 7 Tools for Problem Solving)
20 ธันวาคม  66 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing-ENGLISH)
21 ธันวาคม  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
21 ธันวาคม  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
21 ธันวาคม  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
22 ธันวาคม  66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
25 ธันวาคม  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
25 ธันวาคม  66 เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
26 ธันวาคม  66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  5
Visits:  4,370,765
Today:  355
PageView/Month:  4,004