สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
31 March 2018 Course เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,700.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนลดพิเศษเพียงท่านละ 3,700 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 March 2018 Course Effective Interviewig by Resume and Job Description
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume and JD อย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 March 2018 Course Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 March 2018 Course Managing Employee Performance for HR and Line Manager
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริการผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 March 2018 Course การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 March 2018 Course Service Beyond Execation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร บริการเหนือความคาดหมาย
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 March 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 March 2018 Course Excel Advanced for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 March 2018 Course การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 March 2018 Course Financial Statement
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 March 2018 Course เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอาากรแบบง่ายสำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอาากรแบบง่ายสำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)
รับส่วนสดพิเศษทุกที่นั่งท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 March 2018  Coure Communication and Crisis Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2018 Course ประเด็น...ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่/2560
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ประเด็น...ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่/2560
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2018 Course Training Plan and Training Need Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Training Plan and Training Need Analysis
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2018 Coursse ข้อกฎหมายและขั้นตอนการยื่นขออนุมมัติก่อนสร้างและเริ่มต้นผลิต
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ข้อกฎหมายและขั้นตอนการยื่นขออนุมมัติก่อนสร้างและเริ่มต้นผลิต
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2018 Course ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2018 Course ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสุตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2018 Course Effective Communication Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2018 Course เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 March 2018  Course การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  24
Visits:  1,017,312
Today:  528
PageView/Month:  26,652