สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

ประเภทสินค้า : ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015
ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015 (ปี 2018)
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
4 August 2017 Course จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวทางการจายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละ Style
ราคา 3,800.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
@Palazzo Hotel
22 May 2017 Course Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniquesional Customer Complaint
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่ง 0906450992, 0896060444
@Hip Bangkok Hotel
วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
22 May 2017 Course Professional Customer Complaint
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่ง 0906450992, 0896060444
@ Gold Orchid Hotel
วิทยากร : อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
18 May 2017 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่ง 0906450992, 0896060444
@Hip Bangkok Hotel
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิิทธิ์
18 May 2017 Course Professional PC Selling Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่ง 0906450992, 0896060444
@ Gold Orchid Hotel
วิทยากร : อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
17 May 2017 Course Excel Advanced for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่ง 0906450992, 0896060444
@Hip Bangkok Hotel
วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
15-16 May 2017 Course Marketing 4.0
ราคา 7,800.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ 0906450992, 0896060444
สถานที่ Gold Orchid Hotel
สมัคร 3 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ***
11 May 2017 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ศิริราช อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Hip Bangkok Hotel
9 May 2017 Course การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Gold Orchid Bangkok Hotel
18 April 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Hip Bangkok Hotel
25 April 2017 Course  การบริหารธุรการยุคใหม่
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
4 May 2017 Course การบริหาร
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
2-3 May 2017 Course HR มือใหม่ปั้นได้ (หลักสูตร 2 วัน)
ราคา 6,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Hip Bangkok Hotel
28 April 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
เลื่อนจัดอบรม Course First Aid-Basic Life Supoort 2015
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Hip Bangkok Hotel
เลื่อนจัดอบรม Course เส้นทางสู่ฝ่ายบริหารจัดการลูกหนี้มืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
26 April 2017 Course Excellent Problem Solving & Decision Making
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Hip Bangkok Hotel
26 April 2016 Course Excel Advanced for Special Forms
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
Hip Bangkok Hotel
25 April 2017 Course Professional Negotiation Skills
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Hip Bangkok Hotel
24 April 2017 Course Directing, Delegation and Monitoring Skill
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Park Plaza Hotel
 
Online:  6
Visits:  1,108,694
Today:  451
PageView/Month:  24,206