สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
20 March 2018 Course การเขียนจดหมาย E-mail  ภาษาอังกฤษ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเขียนจดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 March 2018 Course เทคนิคการทวงหนี้ และการเจรจาต่อรอง
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้ และการเจรจาต่อรอง
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 March 2018 Course 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย
ราคา 4,600.00 บาท   หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้งและเพิ่มยอดขาย
รับส่วนลดพิเสษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 3,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 March 2018 Course Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniqu
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
17 March 2018 Course การบริหการและปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15-16 March 2018 Course Training Roadmap for HRD
ราคา 7,800.00 บาท   หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap สำหรับ HRD
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 6,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 March 2018 Course Competency
ราคา 0 บาท   หลักสูตร เทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 March 2018 Professional Admimistration for New Gen
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารธุรการยุคใหม่
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 March 2018 Course Daily Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Daily Management
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 March 2018 Course Conflict Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 March 2018  Course Communication for Service Excellence
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Communication for Service Excellence
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 March 2018 Course Finance for non Finance
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Finance for non Finance
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
09 March 2018  Course Organization Awareness
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
09 March 2018 Course POKA YOKE
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย POKA YOKE
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
09 March 2018  Course  Basic Tax Knowledge
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
08 March 2018 Course เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร อ่านคนด้วย 5 ธาตุ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
03 March 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
02 March 2018 Course การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
02 March 2018  Course Reducing 7 Waste by Quality Control 7 Tools for Improvement
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร “การลดสูญเปล่า 7 ประการ ด้วยเทคนิคเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด”
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,500 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22-23 February 2018 course  เจ้าหน้ที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ราคา 2,700.00 บาท   หลักสูตร เจ้าหน้ที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จป.บริหาร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  18
Visits:  1,017,249
Today:  465
PageView/Month:  26,573