สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร The Professional Trainer วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560
ราคา 7,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร Finance for non Finance วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ราคา 3,300.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด - การขาย 4.0 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication & Crisis Management)
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ราคา 4,500.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success) วันที่ 20 ธันวาคม 60
ราคา 4,600.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions New !!! วันที่ 19 ธันวาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
หลักสูตรร เลขานุการในฐานะผู้ชวยผู้บริหาร วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ราคา 3,800.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992
Line hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.con
หลักสูตร Train the Trainer วันที่ 14-15 ธันวารม 2560
ราคา 8,000.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร กลยุทธ์ CRM เพื่อช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญ
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ราคา 3,800.00 บาท   วิทยากร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Solving)
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร Power of Negotiation วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   บุุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร การเขียนรายงาน (ไทย) เชิงธุรกิจ
ราคา 3,700.00 บาท   วิทยกร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Tel. 0896060444, 0906450992
Line hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,200.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
 
Online:  8
Visits:  959,519
Today:  634
PageView/Month:  19,818