สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
9 February 2018 Course Personality & Sales Presentation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ3,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 February 2018 Course การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8-9 February 2018 Course เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
ราคา 7,000.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 5,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 February 2018 Course Change Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 February 2018 Course Sales Force manment
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารกองทัพนักขาย
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 February 2018 Course กลยุทธ์การให้คำปรึกษา โดยผู้บังคับบัญชา
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์การให้คำปรึกษา โดยผู้บังคับบัญชา
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 February 2018 Course Meeting
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 February 2018 Course signature
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 february 2018 Course Sale Booster
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ภาพลักษณ์ อัพยอดขาย
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 February 2018 Course Visual System
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,500 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 February 2018 Course Advance Product Quality Planning / APQP
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
2-3  February 2018 Course The Professional Trainer
ราคา 7,500.00 บาท   หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ The Professional Trainer
พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 5,900 บาทเท่านั้น !!
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
2 February 2018 Sales
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตรเทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทน
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992, Line hrdzenter
2 February 2018  course Time Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ
ราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089 606 0444, 090 645 0992, 089 773 7091 Line hrdzenter
31 January 2018  Course Strategic Thinking
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
31 January 2018 Course Professional Sales & Proactive Sales Skills
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 January 2018  Cousre Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 January 2018 Course Law
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด
พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
วันที่ 29 มกราคม 2561  หลักสูตร The Behavior of Services Excellence
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
วันที่ 29 มกราคม 2561 หลักสูตร Professional Image & Best Personality
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  17
Visits:  1,017,225
Today:  441
PageView/Month:  26,538