สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 24 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้-บังคับคดี วันที่ 21 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 20 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) วันที่ 20 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Leadership ผู้นำกับทีมงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตรา เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 60
ราคา 3,700.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skill for Training Officer)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Coaching Skill for Leader วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 18 ตุลาคม 60
หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ Project Management วันที่ 18 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Excel ในงาน HR & Admin
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Presentation Skills
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เลขานการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร วันที่ 17 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling) วันที่ 16 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoka วันที่ 13 ตุลาคม 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
การจัดทำ Functional Competency และการออกแบบ
First Aid-Basic Life Support (2015)
ราคา 3,900.00 บาท   12 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
Training Roadmap for HRD Workshop
ราคา 3,900.00 บาท   11 October 2017
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
 
Online:  6
Visits:  959,517
Today:  632
PageView/Month:  19,816