สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

ประเภทสินค้า : ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015
ปฏิทินสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015  (ปี 2018)
ราคา 3,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444ม 090-645-0992
Line : hrdzenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
19 April 2018 Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช่อย่างมีประสิทธิภาพ
19 April 2018 Handling Customer Complanitslanits
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจักการขอร้องเรียนอย่างมืออาชีพ(Handling Customer Complanits)
19 April 2018 Handling Customer Complanits
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการักการขอร้องเรียนอย่างมืออาชีพ(Handling Customer Complanits)
19 April 2018  Course  Resolve HR lssuewith HR Professional
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ไขปัญหางาน HR กับ HR อย่างมืออาชีพ (Resolve HR lssueswith HR Professional)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 April 2018 Proactive & Creative Labour Relation Managementin the Organizizationour Relation Manggment in the Organizaization
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธิ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร(Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization
18 April 2018 การขนส่งละการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การขนส่งละการค้าระหว่างประเทศ
18 April 2018 Communication Techniques on Service
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Communication Techniques on Service เทคนิคการสื่อสารงานบริการ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
ConSmart Seretray Towrads Document Control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่ด้วยระบบบริหารเอกสารครบวงจร(ConSmart Towards Doument Contro
10 April 2018 การประเมินและผลติดตามผลการฝึกอบรม
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การประเมินผลงานและการติดตามผลการฝึกอบรม
10 April 2018 เทคนิกการสือสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิกการสือสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ
9 April 2018 Project Feasibiliy Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ(Project Feasibiliy Analyssis)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 April 2018 First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5-6 April 2018 เทคนิกการจัดทำงบการเงินประจำปี
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำงบประจำปี(งบกำไรขาดทุน,งบแสดงฐานะทางการเงิน,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น,งบกระแสเงินสด)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 April 2018 การจัดทำงบต้นทุนการผลิตอย่างมีอาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   การลดต้นทุนการผลิตอย่างมืออาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 April 2018 การลดต้นทุนด้วยการผลิตด้วยเครื่องมือ7ชนิดและการปรับปรุงงาน
ข้อมูลอย่าง
ราคา 3,500.00 บาท   การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิดและการปรับปรุงงาน
3 April 2018 Course ปั้น HRพันธิ์แกร่งให้องค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ปั้น HR พันธิ์กร่งให้กับองค์กร
31 March 2018 Course เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,700.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนลดพิเศษเพียงท่านละ 3,700 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 March 2018 Course Effective Interviewig by Resume and Job Description
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume and JD อย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 March 2018 Course Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
29 March 2018 Course Managing Employee Performance for HR and Line Manager
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริการผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  4
Visits:  1,108,692
Today:  449
PageView/Month:  24,204