สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนเมษายน 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
 3/4/2018
ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร  อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
4/4/2018 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์   จัตุชัย
4/4/2018 การจัดทำงบต้นทุนการผลิตดอย่างมืออาชีพ
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
5-6/4/2018 เทคนิคการจัดทำงบการเงินประจำปี
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
7/4/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid-Basic Life Support 2015)
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
19/04/2018 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
อาจารย์วรรณรีย์   บี้สมบูรณ์
19/4/2018 ไขปัญหางาน HR กับ HR มืออาชีพ  (Resovolve HR Issues with HR Professional) อาจารย์ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
19/4/2018 Six Sigma  เบื้องต้นและการประยุกต์กใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิทักษ์พงษ์   จัตุชัย
20/4/2018 การรับมือกับวันแย่ ๆ อย่างมีออาชีพ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
21/4/2018 5 Q  เพื่อความสำเร็จของงาน
อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
24/4/2018 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์
24/4/2018 เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
อาจารย์ชัชวาบ  อรวงศ์ศุภทัต
25/4/2018 Coaching 7 Mentoring
อาจารย์ธนเดช   ทิพยอภิชยากุล
26/4/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid-Basic Life Support 2015) บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
26/4/2018 HR for non HR
อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล
28/4/2018 เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Interview by Resume and Job) อาจารย์ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
     

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

 

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  11
Visits:  1,113,886
Today:  743
PageView/Month:  29,591