สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนตุลาคม 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
4/10/2018
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล 
6/10/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแทพย์โดยตรง
4/10/2018 เทคนิคการบริหารลูกน้อง  เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ 
9/10/2018 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
11/10/2018 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน  (Super Leader 4.0)
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
 17/10/2018 5 Q for High Effective Work
อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
18/10/2018 Proactive motivation for Sales อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 
24/10/2018 สอนลูกน้องอย่างไร  ให้ได้งานตามเป้าหมาย อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
21/9/2018 การบริหาร "ธุรการยุคใหม่" อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
25/10/2018 Finance for non Finance  (สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี-การเงิน อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
25/10/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแทพย์โดยตรง
26/10/2018 Customer Service Excellence
 อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
30/10/2018 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมิอคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  7
Visits:  1,113,904
Today:  761
PageView/Month:  29,609