สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
3/11/2018
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแทพย์โดยตรง
7/11/2018 เทคนิคการประเมินผลงานและ Feedback ผลงาน
อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
8/11/2018 จิตสำนึกรักองค์กร อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
9/11/2018 เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
13/11/2018 ระบบ 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
 14/11/2018 ภาวะผู้นำ  (Leadership)
อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
15/11/2018 ผู้นำเชิงกลยุทธ์  (Strategic Leader) อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล16 
16/11/2018 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
16-17/11/2018 The Professional Trainer อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
22/11/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
23/11/2018 Coaching for High Leader Performance in Action
อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
27/11/2018 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
29/11/2018 เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  11
Visits:  1,113,879
Today:  736
PageView/Month:  29,584