สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
9 June 2018 Coursse First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
8 June 2018 Course 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 
ราคา 4,600.00 บาท   หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 June 2018 Course ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7-8 June 2018 Course เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2018 Course กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 June 2018 Course ระบบ 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร ระบบ 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 June 2018 Course Effective Transportation Management
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 June 2018 Course Analytical & Logical Thinking
ราคา 3,300.00 บาท   หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล (Analytical & Logical Thinking) 
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992, 089 773 7091, Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
31 May 2018 Course เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report  & Why Why Analysis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 2018 Course การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 2018 Course การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 2018 Course Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 208 Course Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 2018 Course Visual System
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
30 May 2018 Course ประเด็น...แรงงานต่างด้าว  จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ประเด็น...แรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 May 2018 Course ทักษะการเขียนรายงาน  Thai
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 May 2018  Course Communicaion and Crisis Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communicaion and Crisis Management)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 May 2018 Course Excel Advanced for Special for Special Functions
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Special for Special Functions
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 May 2016  Course  เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoke
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoke
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  11
Visits:  1,141,462
Today:  1,822
PageView/Month:  25,826