สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
28 April 2018 Course Modern Warehousing/Stock Management and control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018  Course Production Planning & Control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Planning & Control)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
28 April 2018 เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิกการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล (Effetive lntervrewing by Resume and Job)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยบริหาร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยบริหาร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 Professional Negotiation Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
27 April 2018 HR for non HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร HR for non HR
26 April 2018 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวิเราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
26 April 2018 Trainsportation 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Trainsportation4.0)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
26 April 2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที ในราคาพิเศษลดเหลือท่านละ 3,200 บาท เฉพาะเดือนเมษายน 61 นี้
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25  April 2018 Excel for HR & Admin
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Excelfor & Admin
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 April 2018   Service Beyond Expectation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร บริการเหนือความคาดหมาย Service Beyond Expetation
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 April 2018 Course Coahing 7 Mentoring
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Coaching 7 Mentoring
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 April 2018 พลิกโฉมกับองค์กรก้าวสู่ยุค Digital HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR หรือ Thailand 4.0 (Transform people & organization to Digital Era
24 April 2018 Couse Proactive Recruitment in Practice
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
23 April 2018 Advanced Ezcel for Sepcial Forms
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Advanced Excel for Special Forms
23 April 2018 Advanced Excel for Sepial Forms
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Advanced Excel for Speial Forma
24 April 2018 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
23 April 2018 Planning and Time Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงาน(Planning and Time Management
21 April 2018 หลักสูตร  5Q เพื่อความสำเร็จของงาน
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร 5 Q เพื่อความสำเร็จของงาน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 April 2018 (How to lnvestigation Tehniques
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิกการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
 
Online:  12
Visits:  1,141,465
Today:  1,825
PageView/Month:  25,829