สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้าร่วมโปรโมชั่น
1
17 January 2017 Course สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
9 February 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ ที่ HR ต้องรู้ !!
ราคา 2,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรมวัฒนา
@Hip Bangkok Hotel
11 February 2017 Course First Aid - Basic Life Support
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่และพยาบาลวิชาชีพ
@ Hip Bangkok Hotel
24 February 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่ และพยาบาลวิชาชีพ
Hip Bangkok Hotel
1 March 2017 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
7 March 2017 Course ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Hip Bangkok Hotel
11 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Hip Bangkok Hotel
16 March 2017 Course การบริหาร
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
22 March 2017 Course Excel Advanced for Special Functions
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
Hip Bangkok Hotel
22 March 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน การจัดทำข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้งานได้จริง
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Hip Bangkok Hotel
22 March 2017 Course เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Hip Bangkok Hotel
24 March 2017 Course เทคนิคการบันทึกและกาจัดทำรายงานการประชุม
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
Hip Bangkok Hotel
24 March 2017 Course First Aid - Basic Life Support
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่
Hip Bangkok Hotel
18 April 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Hip Bangkok Hotel
28 August 2017 Course Excel Advanced for Special Fungtions
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
@Hip Bangkok Hotel
1
 
Online:  14
Visits:  1,141,067
Today:  1,427
PageView/Month:  25,430