สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : July 2018
3 July 2018 Course Big Change
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 July 2018 Course 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 July 2018 Course กฎหมายแรงงาน กับ การบริหารงานบุคคล ที่มีคุณภาพต่อองค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงาน กับ การบริหารงานบุคคล ที่มีคุณภาพต่อองค์กร
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 July 2018 Course กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
4 July 2018 Course การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 July 2018 Course กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5 July 2018 Course การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
5-6 July 2018 Course เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
6 July 2018 Course Tax
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 July 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 July 2018 Course DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสตรการสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 July 2018 Course 7 คุณลักษณะ  เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร 7 คุณลักษณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,000 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 July 2018 Course Psychology Management & Subordinate
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
10 July 2018 Course Positive Attitude with Sale
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 July 2018 Course Coaching Gen Y for High Performance
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Coaching Gen Y for High Performance
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 July 2018 Course Power of Negotiation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง Power of Negotiation
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 July 2018 Course การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 July 2018 Course การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
12 July 2018 Course Letter of Credit และ UCP600
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Letter of Credit และ UCP600 สำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 July 2018 Course Why Analysis และ 5 Gen
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 >> Why Analysis และ 5 Gen
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  15
Visits:  1,141,068
Today:  1,428
PageView/Month:  25,431