สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

เว็บบอร์ดTips & Workลูกจ้างไปฟ้องแรงงานในเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
ผู้เขียน : HRDZENTER   หัวข้อ : ลูกจ้างไปฟ้องแรงงานในเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?อ่าน 1597 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
HRDZENTER
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : ลูกจ้างไปฟ้องแรงงานในเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
25/2/2558 13:36:00

ประเด็นปัญหา

ลูกจ้างไปฟ้องแรงงานในเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?

 

·       บางคนก็ว่าได้ ในข้อหาทำงานร่วมกันไม่ได้ และจ่ายค่าชดเชยให้..

·       บางคนก็ว่าไม่ได้ จะเรื่องจริง เรื่องเท็จลูกจ้างไม่รู้ เข้าใจอย่างไรก็ไปใช้สิทธิฟ้องตามนั้น.

·       บางคนก็ว่าได้ ในข้อหาหมิ่นประมาทนายจ้าง เป็นความผิดอาญาโดยเจตนต่อนายจ้างอันเป็นความผิดร้ายแรง ตามมาตรา 119 (1)

จริง ๆ แล้วคำตอบมันคืออะไรกันแน่..หรือ มีหลักคิด หลักการกันอย่างไรจึงจะถูกต้อง

 

ก็มาดูกันเลยว่าเรื่องแบบนี้ศาลท่านว่าอย่างไร ?

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 4475 - 4479 /2553 ( ลูกจ้าง 5 คน )

ศาลท่านว่า....การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ในวันสิ้นเดือนนั้นเป็นเพราะเหตุนายจ้างเพิ่งจะทำเรื่องจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารเป็นครั้งแรก และนายจ้างได้ช่วยเหลือให้พนักงานยืมเงินส่วนตัวไปใช้ก่อนได้แล้วนั้น ไม่ใช่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง แต่เป็นเพราะลูกจ้างไม่ฟังเหตุผลอันเป็นเหตุให้ทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้ และ การไปฟ้องพนักงานตรวจแรงงานนั้นเป็นการไม่ทำหน้าที่ของตนโดยสุจริต ตาม ปพพ.583 นายจ้างเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ให้จ่ายค่าชดเชยและเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย

คำแนะนำท้ายฎีกา

          เรื่องแบบนี้ก็นาน ๆ จะเกิดสักครั้งหนึ่ง...ถ้าเกิดแล้วนายจ้างให้ยืมเงินทดรองจ่าย ให้การช่วยเหลือตามสมควรนายจ้างก็ยังไม่ผิด ลูกจ้างทั้งหลายก็ควรจะเห็นใจ เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงบ้าง...

            แต่ถ้าบ่อยเกินไป อ้างคนเซ็นต์เช็คไม่อยู่ตะพึด  หรือ เลื่อนจ่ายค่าจ้างออกไปทุกงวด เงินก็ไม่ให้ยืมอย่างนี้ถือว่านายจ้างผิดแล้ว ถ้าลูกจ้างทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทน ไปร้องพนักงานตรวจแรงงานมากำกับการแสดงนายจ้างได้...

            เรื่องลูกจ้างไปฟ้องพนักงานตรวจแรงงานนี้ ก็มีคำถามตามมามากมาย เช่น

1.    ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ?

2.    จะให้ลาอะไร ?

3.    จะตัดเบี้ยขยัน ตัดโบนัส ได้หรือไม่ ?

4.    จำเป็นต้องไปในวัน หรือ เวลาทำงานหรือไม่ ?

5.    จะไม่อนุญาตให้ไปได้หรือไม่ ?

6.    จะออกหนังสือเตือนได้หรือไม่ ?

7.    ถ้าเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?

 

มาดูคำตอบและตัวอย่างการป้องกัน แก้ไขไปพร้อมกันเลย

 

1.    จะต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ?

คำตอบ คือ เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง

 

2.    จะให้ลาอะไร ?

คำตอบ ให้ลากิจธุระส่วนตัว ไม่ได้ค่าจ้าง เพราะเป็นกิจธุระส่วนตัวที่เป็นปฏิปักษ์กับนายจ้าง หรือ จะให้ค่าจ้างตามสิทธิลากิจที่กำหนดไว้ก็ได้ ( ถ้าจะให้ )

 

3.    จะตัดเบี้ยขยัน ตัดโบนัส ได้หรือไม่ ?

คำตอบ ได้ เพราะเบี้ยขยัน โบนัส เป็นเรื่องที่นายจ้างกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเองได้ว่าจะให้ใครหรือไม่ เท่าใด ก็ได้

 

4.    จำเป็นต้องไปในวัน หรือ เวลาทำงาน หรือไม่ ?

การไปติดต่อราชการต้องไปในวัน หรือ เวลาราชการ

 แต่ไม่ต้องรีบร้อนต้องไปวันนี้ ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน นายจ้างไม่หนีไปไหน ถ้าจะไปก็ต้องลาตามระเบียบ จะลากิจ ลาพักร้อน ก็ว่าไปตามระเบียบ จะมาขอไปเองตามใจไม่ได้

 

ถึงตรงนี้ก็อยากให้ท่านนายจ้างมั่นใจว่าการที่ลูกจ้างไปฟ้องศาลนั้น ลูกจ้างต้อลาตามระเบียบ ไม่ลาถือว่าผิดและลงโทษได้ ตามแนวฎีกาเลขที่ 548/2551

ศาลท่านว่า..การที่ลูกจ้างหยุดงานไปพบนิติกรที่ศาลแรงงานโดยไม่ลาตามระเบียบของนายจ้างนั้น ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การงานตามนัยยะ ปพพ. 583 นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

                       

5.    จะไม่อนุญาตได้หรือไม่ ?

คำตอบ ถ้ามีงานเร่งด่วน ถ้าหยุดไปจะเสียหายแก่งาน ไม่อนุญาตก็ได้ แต่ถ้าไม่ด่วน ไม่เสียหาย ก็ให้มาเขียนใบลาล่วงหน้าให้ถูกตามระเบียบ...ก่อนการอนุญาต..แต่อย่าไปขัดขวางเขานะ

 

6.    จะออกหนังสือเตือนได้หรือไม่ ?

จะเตือนเรื่องอะไรหละ...เช่น

·       ถ้าไม่อนุญาตแต่ออกไปในวันนั้น หรือ ขาดงานไปไม่ลาไม่แจ้ง ก็ออกหนังสือเตือนผิดระเบียบการลาก็ได้

·       การขาดงานไม่ลา งานเสียหาย ก็และเป็นเรื่องไม่จริง หรือ นายจ้างไม่ผิด ก็ใส่ข้อหาจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย มาตรา 119 (2) ได้

 

7.    ถ้าเป็นเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?

คำตอบ ถ้าจะเลิกจ้างจริง ๆ ก็ใส่ข้อหาหมิ่นประมาทเป็นความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง 119 (1) จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ( 2 ) และมีข้อมูล หลักฐานชัดเจนก็เลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายเงิน...หรือ จะเลิกจ้างจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวหน้าตามแนวฎีกาที่บอกไว้ก็ได้

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า.     

“ การทำงานร่วมกัน ต้องเข้าใจกัน เขาบ้าง เราบ้าง ก็ต้องช่วย ๆ กันไป อย่าเอาแต่ใจตัวเองนัก...555

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ

จาก อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียนแสดงความคิดเห็น หัวข้อ : ลูกจ้างไปฟ้องแรงงานในเรื่องไม่จริง จะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
* ชื่อ :
เช่น John
ไอคอน :
ความคิดเห็น :
อีโมชั่น :ไฟล์ : แนบไฟล์ แนบไฟล์
Captcha :
captcha
  Enter Characters
แสดงความคิดเห็น
 
Online:  24
Visits:  1,213,534
Today:  251
PageView/Month:  23,214