สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

เว็บบอร์ดTips & Work“ เงิน ” ที่ศาลตัดสินล่าสุดว่าเป็นค่าจ้าง มีค่าอะไรบ้าง ? ผลเสียหายใหญ่หลวงที่ตามมาคืออะไร
ผู้เขียน : HRDZENTER   หัวข้อ : “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินล่าสุดว่าเป็นค่าจ้าง มีค่าอะไรบ้าง ? ผลเสียหายใหญ่หลวงที่ตามมาคืออะไร อ่าน 1845 / ความคิดเห็น 1
รูปประจำตัว
HRDZENTER
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินล่าสุดว่าเป็นค่าจ้าง มีค่าอะไรบ้าง ? ผลเสียหายใหญ่หลวงที่ตามมาคืออะไร
3/7/2558 8:17:00

“ เงิน ” ที่ศาลฎีกาตัดสินล่าสุดว่าเป็นค่าจ้าง มีค่าอะไรบ้าง ?

 

·       เรื่องค่าจ้าง และ สวัสดิการนี้  แนวคำพิพากษาของศาลในรอบหลายปี จนถึงปี 2557 ( ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ) ก็ยังคงยืนยันว่าเงินหลายค่าเป็นค่าจ้างอยู่ดี  ไม่ค่อยเปลี่ยนมากนัก มีแต่จะทำให้เงินที่จ่ายเป็นสวัสดิการ กลายเป็นค่าจ้างมากขึ้น

 

·       เป็นคดีที่ลูกจ้างเริ่มฟ้องมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทำให้นายจ้างเริ่มจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

·       เพื่อให้เข้าใจหลักการตีความว่าเงินชื่ออะไรเป็นค่าจ้าง เงินอะไรไม่ใช่ค่าจ้าง เรามาดูหลักกันก่อนค่ะ

 

เงินที่ศาลท่านตัดสินว่าเป็น “ ค่าจ้าง ”

1.  เป็นเงินที่นายจ้าง กับ ลูกจ้างตกลงจ่าย-รับกันตามสัญญาจ้าง

2.  เป็นค่าตอบแทนการทำงานระหว่างเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง

3.  เป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุด วันลา ตามที่กฎหมาย

    กำหนด

4.  เป็นจำนวนแน่นอน เท่ากัน โดยสม่ำเสมอทุกเดือน

5.  แม้จะเรียกชื่ออย่างอื่นแต่โดยสภาพจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงาน

6.  จ่ายโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

       

        มาดูว่าเงินในชื่อต่อไปนี้ ศาลท่านตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง 

       

        มาดูว่าเงินในชื่อต่อไปนี้ ศาลท่านตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง

ที่

ชื่อเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง

ฎีกาเลขที่

1

ค่านายหน้าแต่ละคนจ่ายสิ้นเดือน

4309/2541

2

ค่าตอบแทนการขายแต่ละคน

3759/2546

3

คอมมิชชั่นจากจ้างผลิตสื่อโฆษณา

8758/2547

4

เงินค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายแต่ละคน

2863/2552

5

ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์มือถือเหมาจ่าย

7316/2549

6

ค่าน้ำมันรถแบบเหมาจ่ายรายเดือน

2555/2552

7

ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถเหมาจ่าย

750-751/2555

8

เงินประจำตำแหน่ง / ค่าตำแหน่ง

1838/2554

9

เงินประจำตำแหน่ง/ค่ารถ /ค่ารับรอง เหมาจ่ายรายเดือน

5024/2548

10

ค่าอาหารเหมาจ่าย

5738-5742/2548

11

เบี้ยเลี้ยงรายวัน

11912/2553

12

ค่าวิชาชีพ / ค่าใบอนุญาต

144501-144482/2553

13

ค่าทักษะ / ค่าฝีมือ ในการทำงาน

1704/2527

14

ค่าครองชีพ

8938 – 8992/2552 , 3987-4329/2553

15

ค่าเที่ยวของลูกจ้างขับรถแต่ละวัน

5394-5404/2547, 1754 – 1766/2553 ,1795-1834/2553

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดสังเกตว่า

1.      ค่าครองชีพเป็นค่าจ้างอมตะตลอดกาล

2.      ค่าเที่ยว / ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ ที่นายจ้างบริษัทขนส่งบอกว่าไม่ใช่ค่าจ้างนั้น ศาลตัดสินมานักต่อนักแล้วว่า เป็นค่าจ้าง อันนี้ก็ต้องระวัง Aftershock ต่อไปด้วยว่าจะเกิดอะไรตามมา

เมื่อเงินในชื่อเหล่านี้ เป็นค่าจ้าง..ผลที่ตามมา คือ ต้องนำมาคำนวณค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.    ต้องนำไปรวมคำนวณค่าล่วงเวลา / ค่าทำงานวันหยุด / ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ( ตามมาตรา 61 62 63 )

2.    ต้องนำไปรวมคำนวณค่าทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้จัดให้ (ตามมาตรา 56 และมาตรา 64 )

3.    ต้องนำไปรวมค่าบอกกล่าวล่วงหน้า..ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างไม่มีความผิดร้ายแรง (ตามมาตรา 17 และ 118 )

4.    ต้องนำไปรวมคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ( ตาม ประกันสังคม กำหนด )

5.    ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี ( ตามสรรพากรกำหนด )

 

          วิธีคำนวณ ก็คือ นำเงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยงรายเดือน + ค่าน้ำมันรถ + ค่าโทรศัพท์ +ค่าอื่น ๆ ที่เป็นค่าจ้าง รวมเป็นเงินเท่าใด ก็นำไปเป็นฐานคำนวณ๕บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยด้วย

 ทุกวันนี้ที่ท่านยังจ่ายผิด ๆ ได้อยู่ ไม่มีใครว่าอะไร ก็เพราะว่าเขายังไม่เอาเรื่อง เกิดถ้าเราไปดุด่า ไปทำให้เขาไม่พอใจ ไปเอาเปรียบเขามาก ๆ เขาทนไม่ได้เขาก็จะเดินไปที่เจ้าหน้าที่แรงงานให้มาตรวจสอบและ มาสั่งให้ท่านจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าโอที ย้อนหลัง 2 ปี พร้อมดอกเบี้ย 15%  ให้เขาทันทีและเป็นสิ่งที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ด้วย

          วันนี้ถ้าเรายังจ่ายอยู่..แต่ยังไม่มีเรื่อง เราก็ควรป้องกัน แก้ไขเอาไว้ล่วงหน้าโดยการเขียนเงื่อนไขการจ่ายเงินเหล่านั้น ให้เป็นเงินช่วยเหลือส่วนตัว เป็นสวัสดิการ ไม่ใช่ค่าจ้าง เอาไว้แต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่วันนี้ โดยมีหลักการเขียนดังต่อไปนี้

 

หลักการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง

1.  ระบุให้ชัดตั้งแต่แรกว่าเป็น “ สวัสดิการ ” ไม่ใช่ค่าจ้าง

2.  ไม่ต้องเขียนลงในสัญญาจ้าง  ให้แยกเขียนไว้ต่างหาก

3.  จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าอุปโภค บริโภคส่วนตัว

4.  ไม่ใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลา 8 ชั่วโมง

5. ไม่ใช่จ่ายเพื่อจูงใจให้ทำงานโดยตรง

6.  จ่ายไม่สม่ำเสมอ มากบ้าง น้อยบ้าง หรือ เป็นครั้งคราว

7.  จ่ายเป็นรางวัล เป็นโบนัส รายเดือน / ราย 3 เดือน

8.  จ่ายเป็นทีม ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นคน ๆ  

9.  ให้นำใบเสร็จมาเป็นหลักฐานการเบิก  ไม่มีไม่จ่าย

10.  จ่ายตามวันที่มาทำงาน ไม่ครบไม่จ่าย ป่วย สาย ลา ขาดไม่จ่าย

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
แสดงความคิดเห็น หัวข้อ : “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินล่าสุดว่าเป็นค่าจ้าง มีค่าอะไรบ้าง ? ผลเสียหายใหญ่หลวงที่ตามมาคืออะไร
* ชื่อ :
เช่น John
ไอคอน :
ความคิดเห็น :
อีโมชั่น :ไฟล์ : แนบไฟล์ แนบไฟล์
Captcha :
captcha
  Enter Characters
แสดงความคิดเห็น
 
Online:  31
Visits:  1,213,541
Today:  258
PageView/Month:  23,221