สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
20-21 February 2017 Course ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer
ราคา 18,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
@ Hip Bangkok Hotel
20 February 2017 Course Excel Advanced for Special Forms
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
@ Hip Bangkok Hotel
17 February 2017 Course เทคนคการทวงหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ราคา 4,200.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์
@ Hip Bangkok Hotel
16 February 2017 Course การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
The Emerald Hotel
14 February 2017 Course การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
@ Hip Bangkok Hotel
11 February 2017 Course First Aid - Basic Life Support
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่และพยาบาลวิชาชีพ
@ Hip Bangkok Hotel
9 February 2017 Course ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
ราคา 8,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
วิทยากร อาจารย์ศรันย์ จันทพลาบูรณ์
@ Hip Bangkok Hotel
9 February 2017 Course เจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ ที่ HR ต้องรู้ !!
ราคา 2,900.00 บาท   สำรองที่นั่งได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรมวัฒนา
@Hip Bangkok Hotel
7 February 2017 Course Marketing 4.0 การตลาดยุค 4.0
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
6 February 2017 Course Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
1-2 February 2017 Course HR มือใหม่ปั้นได้ (หลักสูตร 2 วัน)
ราคา 8,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
1 February 2017 Course เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
31 January 2017 Course ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
30 January 2017 Course การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
30 January 2017 Course การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
27 January 2017 Course Excel Advanced for Special Forms
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
26 January 2017 Course HR Report for Effective Management การจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
26 January 2017 Course การบริหารธุรการยุคใหม่
ราคา 2,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
23 January 2017 Course First Aid - Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
25 January 2017 Course 6 Behavior for Service Excellence
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  47
Visits:  1,141,142
Today:  1,502
PageView/Month:  25,505