สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
25 May 2018 Course HR for Non HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร HR for Non HR กลยุทธ์การบริหารคน 4.0
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
17 May 2018 Course กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course Contractual for Business
ราคา 7,000.00 บาท   หลักสูตร Contractual for Business การบริหาร
สมัคร 2 ท่านลดเหลือท่านละ 6,500 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course Logistics
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนในกระบวนการทำงาน Logistics
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประขุมอย่างครบวงจร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประขุมอย่างครบวงจร
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 May 2018 Course Time Management for Effective Work
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Time Management for Effective Work
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course Financial Statement
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course Tip for Writing English Email
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Tip for Writing English Email
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
24 May 2018 Course First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,200.00 บาท   หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 May 2018 Course กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21-22 May 2018 Course Intermediate Excel for Database and Special Functions เลื่อนจัด 30-31 May 2018
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 May 2018 Course Analytical Skill for Logical Thinking
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 May 2018 Course Ms-Excel for Inventory Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Ms-Excel for Inventory Management)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 May 2018 Course Continues Cost Reduction by Kaizen
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Continues Cost Reduction by Kaizen)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
17 May 208 Course การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน
ราคา 3,500.00 บาท   หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16-18 May 208 Course English Business Contract Management and Techniques
ราคา 19,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ English Business Contract Management and Techniques
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 16,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018 Course Communication for Sustainable Relationships
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
16 May 2018 Course เทคนิคการประชุมและจดสรุปรายงานการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการประชุมและจดสรุปรายงานการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 
Online:  42
Visits:  1,141,137
Today:  1,497
PageView/Month:  25,500