สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

สินค้าทั้งหมด
19 December 61 >> The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
1 December 61 >> Lean Office : Continuous Improvement
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
1 December 61 >> การบริหารงานการจัดสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 089-773-7091,090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
1 December 61 >> เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444,089-773-7091, 090-645-0992 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
3 December 61 >> เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-Ren_So
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-Ren_So
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 December 61 >> การวางแผนกลเชิงกลยุทธ์
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 December 61 >> Project Feasibility Analysis
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 1 เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
7 December 61 >> Modern Warehousing Stock Management and control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
11 December 61 >> HR for non HR
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 December 61 >> การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personalitydevelopment)
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 December 61 >> สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 December 61 >> การจัดทำงบต้นทุนการผลิตอย่างมืออาชีพ
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
18 December 61 >> เทคนิกการเจรจาขั้นเทพ (Negotiation)
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 December 61 >> Effective Communication Skill
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธผล
พิเสษ สมัคร 1 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 December 61 >> การจัดการเอกสารให้ค้นหาง่ายและต้นทุนตำ
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
2ุุ6 December 61 >> Production Planning and Control
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 2,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20-21 December 61 >> เทคนิคการจัดทำงบการเงินประจำปี
ราคา 7,000.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,900 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
25 December 61 >> First Aid-Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท  
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 2 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992 , 089-773-7091 Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 December 2018 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุค 4.0
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 December 61 >> Service Beyond Expectation  (Confirm) 
ราคา 2,900.00 บาท   Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย (คอนเฟิร์มจัดอบรม) 
ลดพิเศษ สมัคร 1 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทัน
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  3
Visits:  1,586,556
Today:  776
PageView/Month:  38,742