สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา ปี 62  ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินค้าแนะนำ
15-16 January 2019 >> Total Quality Mangement
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
รับส่วนลดพิเศษทุกที่นั่ง เหลือเพียงท่านละ 5,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
16 January 2019 >> Smart Communication and Communication with DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
17 January 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Communication and Crisis Management
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต
ลดพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Competency Based Interview
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> law
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
19 January 2019 >> Beer Game and Inventory Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 January 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 Janaury 2019 >> หลักสูตร พนักงานมืออาชีพ ที่องค์กรต้องกด Like
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร พนักงานมืออาชีพ ที่องค์กรต้องกด Like
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
24 January 2019 >> Service
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 January 2019 >> 5S for Productivity Improvement
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23January 2019 >> ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขายsis
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 January 2019 >> First Aid Basic Life Support 2015
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 January 2019 >> SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
25 January 2019 >> Transportation
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 January 2019 >> Admin
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 January 2019 >> การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 January 2019 >> เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
29 January 2019 >> Sales and Professional Technique to Increase Sales
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
31 January 2019 >> The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  6
Visits:  1,401,013
Today:  166
PageView/Month:  25,314