สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา ปี 62  ติดต่อเจ้าหน้าที่

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
22 March 2019 บริการเหนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation)
ราคา 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2019 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
22 March 2019 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2019 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid-Basic Life Support 2015)
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid-Basic Life Support 2015)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2019 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
21 March 2019 ปรับงาน HR ให้เป็น HR Analytic (Transforming HR Analytic)
ราคา 3,600.00 บาท   ปรับงาน HR ให้เป็น HR Analytic (Transforming HR Analytic)
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง 3,600 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 March 2019 ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
ราคา 3,900.00 บาท   ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
20 March 2019 Communication for Sustainable Relationships
ราคา 3,900.00 บาท   เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 March 2019เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย(Withholding Tex)กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี
ราคา 4,500.00 บาท   วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย(Withholding Tex)กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
19 March 2019 Effective Problem Solving and Decision Making
ราคา 3,900.00 บาท   การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 March 2019 Team Bonding
ราคา 3,900.00 บาท   รวมพลัง สร้างสรรค์กันเป็นทีม (Team Bonding)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 March 2019 เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
15 March 2019 Crane Refresh
ราคา 2,200.00 บาท   ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Refresh
ราคาพิเศษทุกที่นั่ง 2,200 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
14 March 2019 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ราคา 3,900.00 บาท   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 March 2019 จัดทำแผนกลยุทธ์  HR  อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 March 2019 เจาะประเด็น....การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
ราคา 3,900.00 บาท   เจาะประเด็น....การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
13 March 2019 สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
ราคา 3,900.00 บาท   สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12-13 March 2019 The Professional Trainer
ราคา 7,200.00 บาท   การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (2 วัน)
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน เหลือท่านละ 5,800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 March 2019 งานสารบรรณ....สำคัญไฉน  New!!
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณ....สำคัญไฉน New!!
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
12 March 2019 Finance for Non-Finance
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
 
Online:  16
Visits:  1,401,029
Today:  182
PageView/Month:  25,330