สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : September
1 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
1-2 September 2020
ราคา 7,800.00 บาท   ข้อกำหนด ISO9001:2015 และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 (เลื่อนจัดวันที่ 19-20 ต.ค.63)
โรงแรมรัตนชล อำเมืองเมือง จ.ชลบุรี
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
3 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
7 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน Management skills improvement for Supervisor
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
10 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
11 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
14 กันยายน  2563
ราคา 3,900.00 บาท   สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
14 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ลดปัญหาการข่มเหงในที่ทำงาน และศิลปะการจัดการคนสำหรับผู้บังคับบัญชา (Power Harassment & Arts of People Management)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
15 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน (PDCA to increase quality and reduce costs) New !!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
16 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคปิดการขายได้ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
16 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
17 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
17 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
18 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
IBIS Hotel Sukhumvit ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
18 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
21 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D) New +++
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
21 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
21 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน Management for Cost reduction and Efficiency improvement ย้ายไป 14/10/63
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
21 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ว้าว!!! สุดยอดการนำเสนอ ”(WOW! Presentation) New !!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
22 September 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
 
Online:  3
Visits:  2,527,869
Today:  555
PageView/Month:  457