สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

ประเภทสินค้า : October
2 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ทัศนคติเชิงบวก
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
2 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
5 Octover 2020
ราคา 3,900.00 บาท   40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenterd@gmail.com
5 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริการด้วยใจเพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณ (Service mind to increase revenue)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
ุ6 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” ภาษาไทย
Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
8 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน (Kaizen for Improvement )
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
8 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
9 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล หลักสูตรใหม่ !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
9 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
12 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
14 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเป็นนักธุรการมือโปร หลักสูตรใหม่ !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   OKRs เพื่อการบริหารงาน
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
15 Ocotber 2020
ราคา 3,900.00 บาท   สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
16 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
17 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากรภายในมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19-20 October 2020
ราคา 7,800.00 บาท   Advanced Excel for Special Macro & VBA
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19-20 October 2020
ราคา 7,800.00 บาท   ข้อกำหนด ISO9001:2015 และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
20 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
20 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
 
Online:  5
Visits:  2,583,049
Today:  969
PageView/Month:  3,652