สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 


 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
 

หลักสูตร Public Training 2021 

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training ในองค์กรท่านได้)

 

เดือน มกราคม 2564    
หลักสูตรอบรม Online   
15 มกราคม 64 Online : กฎหมายแรงงาน  >>   เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน   อบรม 3 ชม.
18 มกราคม 64 Online :กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่  อบรม 3 ชม.
19 มกราคม 64 Online : กฎหมายแรงงาน >>   40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR  ควรรับมืออย่างไรให้ถูกต้อง   ช่วงวิกฤต Covid-19   อบรม 3 ชม.
19 มกราคม 64 Online : การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์   อบรม 3 ชม.
20 มกราคม 64 Online : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean  อบรมรวม 6 ชม. (วันที่ 1)
21 มกราคม 64 Online : กฎหมายแรงงาน >>พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA)   อบรมรวม 4 ชม.
21 มกราคม 64 Online : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean  อบรมรวม 6 ชม. (วันที่ 2)
22 มกราคม 64 Online : ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 3 ชม.
22 มกราคม 64 Online : การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร  อบรมรวม 6 ชม.  (วันที่ 1)
26 มกราคม 64 Online :  การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   อบรม 3 ชม.
26 มกราคม 64 Online : การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร  อบรมรวม 6 ชม.  (วันที่ 2)
26 มกราคม 64 Online :  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q    อบรม 3 ชม.
27 มกราคม 64 Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย    อบรม 3 ชม.
28 มกราคม 64 Online :  OKRs for Management  อบรม 6 ชม.
29 มกราคม 64  Online :   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  อบรม 6 ชม. 
30 มกราคม 64  Online : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน    อบรม 3 ชม.
   
2 กุมภาพันธ์ 64  Online : กฎหมายแรงงาน  >>  นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..?   กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ !!!    อบรม 4ชม.
2 กุมภาพันธ์ 64  Online : สุดยอดทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  (The Ultimate HR)    อบรม 3 ชม.
8 กุมภาพันธ์ 64  Online :10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ    อบรม 3 ชม.
12 กุมภาพันธ์ 64 Online :การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC   อบรม 3 ชม.
15 กุมภาพันธ์ 64 Online :เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ   อบรม 3 ชม.
15 กุมภาพันธ์ 64 Online : การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  (Training Evaluation & ROI for Training)
18 กุมภาพันธ์ 64 Online :ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย   อบรม 3 ชม.
   
   
   
7 มกราคม 64 OKRs for Management
8 มกราคม 64 The Ultimate HR   หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
13 มกราคม 64 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
14 มกราคม 64 กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่
15 มกราคม 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
15 มกราคม 64 การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร
19 มกราคม 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
19 มกราคม 64 สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน”  ภาษาไทย
20 มกราคม 64 การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
20 มกราคม 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q
20 มกราคม 64 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)
21 มกราคม 64 บริการเหนือความคาดหมาย   Service Beyond Expectation
22 มกราคม 64 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA)
 23 มกราคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
23 มกราคม 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 25 มกราคม 64 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
25 มกราคม 64 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  Effective E-mail Writing
26 มกราคม 64 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
26 มกราคม 64 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness
26 มกราคม 64 บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี  ด้วยการบริการและการต้อนรับแขกระดับ VIP  SMART & SMILE MANNER 
27 มกราคม 64 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service mind)
27 มกราคม 64 OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร  แถมฟรีหนังสือ
28 มกราคม 64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
29 มกราคม 64 การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
29 มกราคม 64 ข้อกำหนด ISO 14001 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
29 มกราคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 มกราคม 64 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
   
 เดือน กุมภาพันธ์ 2564     
   
3 กุมภาพันธ์ 64 แนวคิดการบริหารการผลิตแบบคล่องตัว
8 กุมภาพันธ์ 64 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
9 กุมภาพันธ์ 64 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร
10 กุมภาพันธ์ 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer
11-12 กุมภาพันธ์ 64 ข้อกำหนด ISO9001:2015  และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015  
15 กุมภาพันธ์ 64 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
16 กุมภาพันธ์ 64 กฎหมายแรงงาน >> การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
16 กุมภาพันธ์ 64 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ  Professional Training Officer Skills
16 กุมภาพันธ์ 64 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
17 กุมภาพันธ์ 64 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
18 กุมภาพันธ์ 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต
19 กุมภาพันธ์ 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
19 กุมภาพันธ์ 64 GMP & HACCP  Requirement
19 กุมภาพันธ์ 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
19 กุมภาพันธ์ 64 อ่านงบการเงินเป็นเพื่อประโยชน์การตัดสินใจ
22 กุมภาพันธ์ 64  เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
23 กุมภาพันธ์ 64 Developing Effective Leadership and Management Skills
23 กุมภาพันธ์ 64 หัวหน้างานสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง
24 กุมภาพันธ์ 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม
24 กุมภาพันธ์ 64 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
25 กุมภาพันธ์ 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
25 กุมภาพันธ์ 64 เทคนิคการสอนงาน มอบหมาย และติดตามอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย
26 กุมภาพันธ์ 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
26 กุมภาพันธ์ 64 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
   
เดือน มีนาคม2564     
 
 4 มีนาคม 64 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
4-5 มีนาคม 64 ข้อกำหนด ISO9001:2015  และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015  
8 มีนาคม 64 การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
9 มีนาคม 64 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน
10 มีนาคม 64 HR for Non HR 
11 มีนาคม 64 KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ)
15 มีนาคม 64 การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ  (Personal Data Protection Act, B.E. 2562)
16 มีนาคม 64 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
16 มีนาคม 64 เทคนิคการจดบันทึกและบริหารมือโปร  
17 มีนาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
19 มีนาคม 64 โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์
19 มีนาคม 64 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  The Ultimate HR 
22 มีนาคม 64 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร
23 มีนาคม 64 มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบของธุรกิจไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่)
23 มีนาคม 64 Training Evaluation Follow-up and ROI
23 มีนาคม 64 การบริหารการจัดการ Supply Chain Management พื้นฐานที่มีผลต่อการทำกำไร
24 มีนาคม 64 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
26 มีนาคม 64 การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
26 มีนาคม 64 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล ค้นหาง่าย และต้นทุนต่ำ
26 มีนาคม 64 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ  Professional Close Selling Technique
29 มีนาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 มีนาคม 64 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
   
 เดือน เมษายน 2564     
   
 1 เมษายน 64  การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน
  7 เมษายน 64  การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
  8 เมษายน 64  การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  Project Management Strategy
 9 เมษายน 64  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q   (Increasing Performance with 7Q)
16 เมษายน 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
19 เมษายน 64 ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบด้านการบริหารคุณภาพ IATF 16949 : 2016
20 เมษายน 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด 
20 เมษายน 64 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
20 เมษายน 64 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  Analytical Skill for Logical  Thinking   
20 เมษายน 64 Smart Supervisory Skills
20 เมษายน 64 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
22 เมษายน 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
21 เมษายน 64 เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานผลิต
22 เมษายน 64 การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
23 เมษายน 64 จุดประกายภาพลักษณ์ ศักยภาพสู่ความเป็นเลิส ด้านบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
24 เมษายน 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
24 เมษายน 64 การปรับปรุงงาน Kaizen
24 เมษายน 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
27 เมษายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
27 เมษายน 64 การออกแบบและบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
29 เมษายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 เมษายน 64 สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน”  ภาษาไทย
   
เดือน พฤษภาคม2564    
   
3 พฤษภาคม 64 การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015
6 พฤษภาคม 64 เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม
10 พฤษภาคม 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer 
12 พฤษภาคม 64 การผลิตแบบลีน
13 พฤษภาคม 64 เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพTechniques for presenting with the right ideas to resonate professionally.
14 พฤษภาคม 64 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  Effective E-mail Writing
14 พฤษภาคม 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
18 พฤษภาคม 64 การพัฒนาภาวะผู้นำ  Leadership
18 พฤษภาคม 64 Successful On The Job Training
19 พฤษภาคม 64 แนวคิดการบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
19 พฤษภาคม 64 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
20 พฤษภาคม 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
20 พฤษภาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
20-21 พฤษภาคม 64 การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง
24 พฤษภาคม 64 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย  Problem Solving & Decision Making Skill in Action
25 พฤษภาคม 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
25 พฤษภาคม 64 เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร
27 พฤษภาคม 64 AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
28 พฤษภาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
31 พฤษภาคม 64 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) 
   
 เดือน มิถุนายน2564 
   
 4 มิถุนายน 64  เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 8 มิถุนายน 64  Customer Demand Forecasting
 9 มิถุนายน 64  เทคบิคการจดบันทึกทึก  และการบริหารงาน หลักสูตรใหม่
  10 มิถุนายน 64  เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  Root Cause Analysis Skill in action
 10 มิถุนายน 64  HR for Non HR 
 16 มิถุนายน 64  เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
 17 มิถุนายน 64  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
18 มิถุนายน 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q   (Increasing Performance with 7Q)
18 มิถุนายน 64 เทคนิคการบริหารการจัดซื้อ
21 มิถุนายน 64 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร
22 มิถุนายน 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
22 มิถุนายน 64 มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบของธุรกิจไทย  (ฉบับปรับปรุงใหม่)
22 มิถุนายน 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
22 มิถุนายน 64 HR สไตล์โค้ชและฟา   (HR as Coach and Facilitator)
22 มิถุนายน 64 Professional Training Officer Skills
23 มิถุนายน 64 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ 
23 มิถุนายน 64 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ  Professional Close Selling Technique
24 มิถุนายน 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
25 มิถุนายน 64 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
28 มิถุนายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
29 มิถุนายน 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
   

 เดือนกรกฎาคม 2564    

 

 
   
 6 กรกฎาคม 64  การประยุกต์ใช้ 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
 8 กรกฎาคม 64  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
 9 กรกฎาคม 64  หลักสูตร  การผลิตแบบลีน
 9 กรกฎาคม 64  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC  (Planning management and Follow-up With DISC)
 14 กรกฎาคม 64  การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
 16 กรกฎาคม 64  กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service mind)
  19 กรกฎาคม 64  การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
 19 กรกฎาคม 64  การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  Professional Beyond Tactfully Negotiation 
20 กรกฎาคม 64 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน
20 กรกฎาคม 64  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค Horenso
20 กรกฎาคม 64 Smart Manager Skill
20 กรกฎาคม 64 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR 
22 กรกฎาคม 64 รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ HR และ Line Manager   (Effective Interview and how to select “right” people for HR and Line Mgr.) 
24 กรกฎาคม 64 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
27 กรกฎาคม 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน 
29 กรกฎาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน สิงหาคม 2564    

 

 
   
4 สิงหาคม 64 กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่
5 สิงหาคม 64 วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย  Sales Planning & Sales Forecast Analysis
9 สิงหาคม 64 การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
10 สิงหาคม 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer 
17 สิงหาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
17 สิงหาคม 64 เทคนิคการสอนงานแบบ   OJT
17 สิงหาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
18 สิงหาคม 64 หลักสูตร Basic Leader 
19 สิงหาคม 64 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  Professional Beyond Tactfully Negotiation 
20 สิงหาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
20 สิงหาคม 64 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
20 สิงหาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC) 
23 สิงหาคม 64 การเพิ่มค่า OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
24 สิงหาคม 64  Effective Coaching Skills
24 สิงหาคม 64 Finance for Non Finance
25 สิงหาคม 64 เทคนิคการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความสำเร็จร่วมกัน ( Cross Functional Working as Collaborative Working team )
26 สิงหาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
27 สิงหาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   
 เดือน กันยายน2564     
   
3 กันยายน 64 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
6 กันยายน 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
8 กันยายน 64 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  Analytical Skill for Logical  Thinking   
10 กันยายน 64 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
15 กันยายน 64 การลดต้นทุนด้านการขนส่ง
20 กันยายน 64 HR for Non HR 
20-21 กันยายน 64 การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional)
21 กันยายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
21 กันยายน 64 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
21 กันยายน 64 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
21 กันยายน 64 Training Evaluation Follow-up and ROI
22 กันยายน 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 กันยายน 64 เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานผลิต
24 กันยายน 64 การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
28 กันยายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
28 กันยายน 64 การบริหารความแตกต่างเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กร
29 กันยายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน ตุลาคม 2564   

 
 
6 ตุลาคม 64 การประยุกต์ใช้ 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
6 ตุลาคม 64 AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
7 ตุลาคม 64 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน  Directing , Delegation and Monitoring Skills  
7 ตุลาคม 64 การลดต้นทุนด้วยแนวทาง Lean Manufacturing
8 ตุลาคม 64 เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม
8 ตุลาคม 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q   (Increasing Performance with 7Q)
15 ตุลาคม 64 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 ตุลาคม 64 การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
19 ตุลาคม 64 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค  Horenso
20 ตุลาคม 64 การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
20 ตุลาคม 64 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล  The Ultimate HR 
21 ตุลาคม 64  การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
21 ตุลาคม 64 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
22 ตุลาคม 64 ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager)
26 ตุลาคม 64 Smart & Smile Manner
27 ตุลาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
28 ตุลาคม 64 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ   Professional Negotiation and Close Selling Technique 
28 ตุลาคม 64 การบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
29 ตุลาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   
 เดือน พฤศจิกายน2564     
   
 4 พฤศจิกายน 64  การใช้หลักการทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
 10 พฤศจิกายน 64  การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC  (Planning management and Follow-up With DISC)
 11 พฤศจิกายน 64  Customer Demand Forecasting
 12 พฤศจิกายน 64  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume 
18 พฤศจิกายน 64 การบริหารความเสี่ยง
 18 พฤศจิกายน 64  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 19 พฤศจิกายน 64   การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management 
19 พฤศจิกายน 64 วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer
22 พฤศจิกายน 64 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
22 พฤศจิกายน 64 การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action
23 พฤศจิกายน 64 เทคนิคการสอนงานแบบ  OJT
24 พฤศจิกายน 64 การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
25 พฤศจิกายน 64 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
26 พฤศจิกายน 64 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในยุคดิจิทัล ค้นหาง่าย และต้นทุนต่ำ
26 พฤศจิกายน 64 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน
29 พฤศจิกายน 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
   

เดือน ธันวาคมคม2564    

 
   
2 ธันวาคม 64 BMC (Business Model Canvas)
3 ธันวาคม 64 การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ธันวาคม 64 OKRs for Management
10 ธันวาคม 64 HR for Non HR 
14 ธันวาคม 64 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
14 ธันวาคม 64 การปรับปรุงงาน Kaizen
15 ธันวาคม 64 การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า
16 ธันวาคม 64 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
16 ธันวาคม 64 กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Strategic Effective Management Meeting Efficiency)
17 ธันวาคม 64 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด
20 ธันวาคม 64 การผลิตแบบลีน
20 ธันวาคม 64 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC  (Smart Communication and Coordination with DISC)  
22 ธันวาคม 64 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
22 ธันวาคม 64 การบริหารความฉลาดทางอารมณ์ & 7 Q เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
23 ธันวาคม 64 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด
24 ธันวาคม 64 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 64 สุดยอดหัวหน้างานในยุค 4.0 ที่ลูกน้องต้องการ
   
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   

 

 
Online:  2
Visits:  2,659,139
Today:  2,676
PageView/Month:  33,890