สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2021 

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 


   

เดือน ธันวาคมคม 2564    

 
   
24 ธันวาคม 64 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
24 ธันวาคม 64 Online by Zoom :  กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
25 ธันวาคม 64 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  
25 ธันวาคม 64 PDPA Implementation  For Recruitment  (สำหรับฝ่าย HR)
26 ธันวาคม 64 Online by Zoom :เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขาย 
26 ธันวาคม 64 Online by Zoom : การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)  
27 ธันวาคม 64 Online by Zoom :    เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
27 ธันวาคม 64 Online by Zoom : การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
27 ธันวาคม 64 Online by Zoom :  การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
28 ธันวาคม 64 Online by Zoom :   เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  
   
   
หลักสูตร Public Training 2021 
   

เดือน มกราคม  2565   


7 มกราคม 65 Online by Zoom การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
7 มกราคม 65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption (09.00-12.00 น.
7 มกราคม 65 Online by Zoom :  เทคนิคการโค้ชลูกทีมสำหรับผู้จัดการขาย   (13.00-16.00 น.)
11 มกราคม 65 Online by Zoom : ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ   (Professional Training Officer Skills)  
11 มกราคม 65 Online by Zoom : 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  (อบรม 4 ชม.)
12 มกราคม 65 จุดประกายค้นหา “คุณค่าแห่งความสมดุลย์” ยุค New Normal สู่ยุค Next Normal
13 มกราคม 65 Online by Zoom :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
13 มกราคม 65 Online by Zoom : การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
14 มกราคม 65 ทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
14 มกราคม 65 Online by Zoom :  เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
15 มกราคม 65 Online by Zoom : ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )
15 มกราคม 65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer    (09.00-12.00 น.)
15 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  (13.00-16.00 น.)
16 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขาย 
17 มกราคม 65 กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer  (Strategies for Becoming  an Effective Sales Engineer)
17 มกราคม 65 Online by Zoom : OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร
18 มกราคม 65 Online by Zoom :  เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ
18 มกราคม 65 Online by Zoom :  ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า   (13.00-16.00 น.)
19 มกราคม 65 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  (The Ultimate HR)
24 มกราคม 65 Online by zoom : ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5
24 มกราคม 65 Online by zoom :  กฎหมายแรงงาน หลักสูตร เมื่อนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษ covid-19 ระบาด   นายจ้างมีนโยบาย ลดสวัสดิการ,ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง  จะบริหารอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้องภายหลัง  (อบรม 4 ชม.)
25 มกราคม 65 การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  (Training Evaluation & ROI for Training)
25 มกราคม 65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
26 มกราคม 65 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
26 มกราคม 65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
27 มกราคม 65 บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีในงานบริการและการขาย (Personality and Communication Skills for Services Industry and Selling)
27 มกราคม 65 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
27 มกราคม 65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
28 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ (B2B)  (09.00-12.00 น.)
28 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคค้นหาความต้องการลูกค้าแล้วปิดการขายด้วยSPIN Selling   (13.00-16.00 น.)
30 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H   (09.00-12.00 น.)
30 มกราคม 65 Online by Zoom :   เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
31 มกราคม 65 Online by Zoom : 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
31 มกราคม 65 Online by Zoom : DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC Model for Leadership)
   
   
เดือน กุมภาพันธ์  2565
   
2 กุมภาพันธ์ 65 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
3 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ   (09.00-12.00 น.)
3 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption  (13.00-16.00 น.)
3 กุมภาพันธ์ 65 เทคนิคการก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
3 กุมภาพันธ์ 65 ภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับ
4 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H   (09.00-12.00 น.)
4 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  (13.00-16.00 น.)
7 กุมภาพันธ์ 65 นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales
7 กุมภาพันธ์ 65 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
7 กุมภาพันธ์ 65 การบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร
8 กุมภาพันธ์ 65 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS  (สำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง)
8 กุมภาพันธ์ 65 กฎหมายแรงงานและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย ในช่วงวิกฤตโควิดยุคปัจจุบัน
9 กุมภาพันธ์ 65 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน  (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)
10 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์   (09.00-16.00 น.)
10 กุมภาพันธ์ 65 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
11 กุมภาพันธ์ 65 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
14 กุมภาพันธ์ 65 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
15 กุมภาพันธ์ 65 การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
16 กุมภาพันธ์ 65 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)  
17 กุมภาพันธ์ 65 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
18 กุมภาพันธ์ 65 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
185 กุมภาพันธ์ 65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
20 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ (09.00-12.00 น.)
20 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ   (13.00-16.00 น.)
20 กุมภาพันธ์ 65 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So  (Ho-Ren-So)
21 กุมภาพันธ์ 65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
21 กุมภาพันธ์ 65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
22 กุมภาพันธ์ 65 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
22 กุมภาพันธ์ 65 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน   (SMART SUPERVISORY SKILLS)
22 กุมภาพันธ์ 65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
23 กุมภาพันธ์ 65 เคล็ดลับ .....เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่
25 กุมภาพันธ์ 65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม   (Professional Receptionist for Beauty clinic)
26 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  (09.00-12.00 น.)
26 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า  (13.00-16.00 น.)
27 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ
27 กุมภาพันธ์ 65 Online by Zoom :  เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
27 กุมภาพันธ์ 65 แนวคิดการบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
27 กุมภาพันธ์ 65 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
28 กุมภาพันธ์ 65 PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ  
28 กุมภาพันธ์ 65 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
   
เดือน มีนาคม  2565  
   
4  มีนาคม  65  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
5  มีนาคม  65  Online by Zoom :  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ 
5  มีนาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption 
ุ6  มีนาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการขายประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ 
6  มีนาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
8  มีนาคม  65 เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools”  (SPC & QC 7 Tools for Processing and Quality Control) 
8  มีนาคม  65 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 
8  มีนาคม  65 การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
9  มีนาคม  65 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
9  มีนาคม  65 ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
9  มีนาคม  65 Online by Zoom :   เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H 
9  มีนาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ (B2B)
10  มีนาคม  65 เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  (09.00-16.00 น.)
10  มีนาคม  65 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
11  มีนาคม  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
14  มีนาคม  65 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
17  มีนาคม  65 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  (Project Management Strategy)
18  มีนาคม  65 การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)
19  มีนาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า
21  มีนาคม  65 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
22  มีนาคม  65 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
22  มีนาคม  65 เทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ (PDCA Implementation Techniques in Efficiency) 
23  มีนาคม  65 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  (Analytical Skill for Logical  Thinking)
23  มีนาคม  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
23  มีนาคม  65 Online by Zoom :   เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ 
23  มีนาคม  65  Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer 
24  มีนาคม  65  เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์   (09.00-16.00 น.)
29  มีนาคม  65  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
31  มีนาคม  65  เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
   
   
 เดือน เมษายน  2565   
   
4  เมษายน 65 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
5  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ 
5  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption 
7  เมษายน 65 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation )
7  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H 
7  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  (B2B)
8  เมษายน 65 DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC Model for Leadership)
8  เมษายน 65 การใช้เครื่องมือ Cause and Effect Analysis (CE analysis) 
8  เมษายน 65 5 ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ้มประสิทธิภาพการทำงาน
10  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการขายประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพ 
10  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
11  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling 
11  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer 
12  เมษายน 65 กฎหมายแรงงาน :  การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
17 เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า
17 เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ
18 เมษายน 65 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning and Control)
20  เมษายน 65 การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า  (Sales Team Management to Stimulate Sales Target)
20  เมษายน 65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
21  เมษายน 65 การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์   (Logistics Management Strategy)  
21  เมษายน 65 จุดประกายค้นหา “คุณค่าแห่งความสมดุลย์” ยุค New Normal สู่ยุค Next Normal
22  เมษายน 65 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
25  เมษายน 65 Online by Zoom :  เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  (09.00-16.00 น.)
26  เมษายน 65 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
26  เมษายน 65 กฎหมายแรงงาน :  การบริหารงานของ  HR มือใหม่  พร้อมตัวอย่างคำพิพากษา ศาลฎีกา ตัดสินคดีที่ไม่ควรพลาด
27  เมษายน 65 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น  ( Root Cause Analysis Skill in action)
27  เมษายน 65 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  Total Productive Maintenance (TPM) 
29  เมษายน 65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
   
เดือน พฤษภาคม  2565
   
ุ6  พฤษภาคม  65 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
7  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ 
6  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption    
9  พฤษภาคม  65 การลดต้นทุน  (COST REDUCTION)
10  พฤษภาคม  65 กฎหมายแรงงาน :  40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
10  พฤษภาคม  65 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
10  พฤษภาคม  65 5 ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ้มประสิทธิภาพการทำงาน
11  พฤษภาคม  65 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
11  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H  
11  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  (B2B)  
12  พฤษภาคม  65 การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์   (Logistics Management Strategy)  
18  พฤษภาคม  65 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19  พฤษภาคม  65 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
19  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling  
19  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer  
20  พฤษภาคม  65 “Lean Six Sigma & Lean Management”
22  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า 
22  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ  
23  พฤษภาคม  65 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย   (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
24  พฤษภาคม  65 กฎหมายแรงงาน : การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
25  พฤษภาคม  65 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ภาษาอังกฤษ)  
25  พฤษภาคม  65 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
27  พฤษภาคม  65 AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
30  พฤษภาคม  65 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
30  พฤษภาคม  65 14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุบปัญหา (14 Quality control Tools for problem solving)
30  พฤษภาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
31  พฤษภาคม  65 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0    (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0 )
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  4
Visits:  3,431,205
Today:  847
PageView/Month:  42,822