สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

096-669-5554

090-645-0992

089-773-7091

 
Line : hrdzenter


E-mail : hrdzenter@gmail.com

  24 HOURS EVERYDAY
 

**  การเข้าอบรม  สามารถหักลดหย่อนถาษี  200 %  ได้  

 

หลักสูตร Public Training 2023  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
   
เดือน สิงหาคม  2566  
29  สิงหาคม  66 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่
29  สิงหาคม  66 “การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน”
30  สิงหาคม  66 สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ  (SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER)
30  สิงหาคม  66 เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ    
30  สิงหาคม  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
30  สิงหาคม  66 * ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการใช้ประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม   (OEE : Overall Equipment Effectiveness)
   
เดือน กันยายน  2566   
2  กันยายน  66 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Online Zoom
4  กันยายน  66  Growth Mindset
4  กันยายน  66 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal
5  กันยายน  66 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
5  กันยายน  66 Build Coach ( สร้างโค้ช )
5  กันยายน  66 การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน
6  กันยายน  66 * สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ (SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER *
6  กันยายน  66 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน 
6  กันยายน  66 การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย แผนพัฒนารายบุคคล  (Competency Development With IDP)
7  กันยายน  66 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016)
7  กันยายน  66 *Microsoft Excel Advancd Level
7  กันยายน  66 * เทคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา
7  กันยายน  66 การเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยเทคนิค Horenso   (Zoom)
8  กันยายน  66 ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหา  (Leadership & Problem Solving)
9  กันยายน  66 ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)
11  กันยายน  66 การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกกฤต Next Normal
11  กันยายน  66 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
12  กันยายน  66 เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
12  กันยายน  66 *การสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
13 กันยายน  66 ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ   (Customer Service Excellent)
14  กันยายน  66 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย WHY-WHY ANALYSIS
14 กันยายน  66 เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill
14 กันยายน  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
14 กันยายน  66 *ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
15 กันยายน  66 *ยืนยันจัดอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่ 
15 กันยายน  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
15 กันยายน  66 Quality Control Circle : QCC
15 กันยายน  66 กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023  ยุค Digital 4.0   >>  แจกฟรี  หนังสือ HR โรงงานมหาสนุก  
16 กันยายน  66 * ยืนยันจัดอบรม การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต   (Material Requirements Planning)
18 กันยายน  66

* Update  กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 2566 

18 กันยายน  66 *ยืนยันจัดอบรม การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน
19 กันยายน  66 เทคนิคก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานรุ่นใหม่ เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร  (New Leadership Techniques to Achieve Goals)
19 กันยายน  66 * ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การบริหารงานสินเชื่อและ การเจรจาเพื่อติดตามหนี้
19 กันยายน  66 *การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
19 กันยายน  66 * โมโนซึกุริ  (Monodzukuri) 
19 กันยายน  66 *ยืนยันอบรม ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
19 กันยายน  66 ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน  (Succession Plan Management System)
20 กันยายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
20 กันยายน  66 *ยืนยันจัดอบรม  ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO  (ISO 9001:2015 Requirement)
21 กันยายน  66 *ยืนยันจัดอบรม   เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ
22 กันยายน  66 การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน  
22 กันยายน  66 การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
22 กันยายน  66 นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
22 กันยายน  66 * ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น 
25 กันยายน  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
25 กันยายน  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
25 กันยายน  66 เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC TOOLS)
25 กันยายน  66 การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน  (Lean Production Planning)
25 กันยายน  66 *ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
25 กันยายน  66 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Supervisory Skills)
26 กันยายน  66 ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร
26 กันยายน  66 เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
27 กันยายน  66 *การเขียน EMAIL ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่
27 กันยายน  66 เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ   
27 กันยายน  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
28 กันยายน  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
29 กันยายน  66 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
29 กันยายน  66 * การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่า  
   
เดือน ตุลาคม  2566   
2  ตุลาคม   66 เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4  ตุลาคม   66 ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ  Competency Based Interview Workshop
5  ตุลาคม   66 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
5  ตุลาคม   66 การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6  ตุลาคม   66 “การเขียนโมเดลธุรกิจการตลาดด้วยหลักการ Business Model Canvas” 
7  ตุลาคม   66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
9  ตุลาคม   66 การพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง
10  ตุลาคม   66

9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ 9 Soft Skills for Smart Work)

10  ตุลาคม   66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
11  ตุลาคม   66 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สาหรับมือใหม่   (Effective Meeting Report Writing)
11  ตุลาคม   66

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 

11  ตุลาคม   66 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
12  ตุลาคม   66 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
12  ตุลาคม   66 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา  (Quality control 7 Tools for Problem Solving)
13  ตุลาคม   66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
16  ตุลาคม   66 “การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”  (OEE increasing & Reduce Loss time in Production) 
17  ตุลาคม   66

 

เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด   
19  ตุลาคม   66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
19  ตุลาคม   66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
20  ตุลาคม   66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
20  ตุลาคม   66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
20  ตุลาคม   66 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
20  ตุลาคม   66 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
20  ตุลาคม   66 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์   (Strategy Management)
24  ตุลาคม   66 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า
24  ตุลาคม   66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

25  ตุลาคม   66 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน   (SUPERVISOR DEVELOPMENT SKILLS)
25  ตุลาคม   66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
26  ตุลาคม   66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
26  ตุลาคม   66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
27  ตุลาคม   66 การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ   (Action Plan for Success)
27  ตุลาคม   66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่
27  ตุลาคม   66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
30  ตุลาคม   66 การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
31  ตุลาคม   66 “เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต” (Production Planning and Control)
   
เดือน พฤศจิกายน  2566   
1  พฤศจิกายน  66 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR)
2  พฤศจิกายน  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
3  พฤศจิกายน  66 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  HR for Non HR
3  พฤศจิกายน  66 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
3  พฤศจิกายน  66 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์   (Strategy Management)
7  พฤศจิกายน  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
8  พฤศจิกายน  66 ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
8  พฤศจิกายน  66

การบริหารงานของ HR. มือใหม่    

9 พฤศจิกายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
9 พฤศจิกายน  66 การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D  (Analytical & Problem Solving by 8D)
9 พฤศจิกายน  66 ทักษะการสอนงาน มอบหมาย และติดตาม อย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
10 พฤศจิกายน  66 ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อผลงานที่ดีเลิศ  (Effective Teamwork for Excellent Performance)
10 พฤศจิกายน  66 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
13 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
14 พฤศจิกายน  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
14 พฤศจิกายน  66 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
14 พฤศจิกายน  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
15 พฤศจิกายน  66 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
15 พฤศจิกายน  66 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
16 พฤศจิกายน  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
17 พฤศจิกายน  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
17 พฤศจิกายน  66 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)
21 พฤศจิกายน  66 ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๖๓
21 พฤศจิกายน  66

เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  

22 พฤศจิกายน  66 ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
22 พฤศจิกายน  66 รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด>>  
22 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
23 พฤศจิกายน  66 เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน
23 พฤศจิกายน  66 นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills
23 พฤศจิกายน  66 “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน”  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
23 พฤศจิกายน  66 การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
24 พฤศจิกายน  66 เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
28 พฤศจิกายน  66 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
29 พฤศจิกายน  66 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills)
30 พฤศจิกายน  66 รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
   
เดือน ธันวาคม  2566   
1  ธันวาคม  66 เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4  ธันวาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
5  ธันวาคม  66 เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
6  ธันวาคม  66 ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal)
7  ธันวาคม  66 เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7  ธันวาคม  66 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
7  ธันวาคม  66 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
7  ธันวาคม  66 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal
12  ธันวาคม  66 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิทธิมนุษยชน  (Working condition & Human rights)  
13  ธันวาคม  66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสาหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่
13  ธันวาคม  66

Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566   

13  ธันวาคม  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
13  ธันวาคม  66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
13  ธันวาคม  66 การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
14  ธันวาคม  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
14  ธันวาคม  66 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  MRP
15  ธันวาคม  66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
18  ธันวาคม  66 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
18  ธันวาคม  66 การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
18  ธันวาคม  66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

19 ธันวาคม  66

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 

19 ธันวาคม  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ 
19 ธันวาคม  66 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา  (Quality control 7 Tools for Problem Solving)
20 ธันวาคม  66 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing-ENGLISH)
21 ธันวาคม  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
21 ธันวาคม  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
21 ธันวาคม  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
22 ธันวาคม  66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
25 ธันวาคม  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
25 ธันวาคม  66 เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
26 ธันวาคม  66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  4,534,650
Today:  556
PageView/Month:  32,946