สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 

หลักสูตร Public Training 2022  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

 

   
 เดือน ธันวาคม 2565  
2 ธันวาคม  65

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication and Crisis Management )

2 ธันวาคม  65

Online by Zoom : ปลุกแนวคิดการตลาดเชิงรุก ฝ่ายอดขายยุคใหม่   

(09.00-16.00 น.)

2 ธันวาคม  65

Online by Zoom : การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D 

(Analytical & Problem Solving by 8D)

3 ธันวาคม  65 เทคนิคการพิชิตเป้าหมายยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H>  09.00-12.00 น.
3 ธันวาคม  65

เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling

(13.00-16.00 น.)

6 ธันวาคม  65

ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

(Professional Training Officer)

7 ธันวาคม  65

เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ 

(Techniques for elevating 5 s for a professional evaluation) 

7 ธันวาคม  65

ยืนยันอบรม  Online by zoom :  การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Production Planning & Control)

8 ธันวาคม  65 ยืนยันอบรม >>  เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill
8 ธันวาคม  65 พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม
9 ธันวาคม  65

ยืนยันการจัดอบรม >>  ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ 

(Competency Based Interview Workshop) 

14 ธันวาคม  65

Online by Zoom  กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ (08.00-12.00 น.)

14 ธันวาคม  65

ยืนยันอบรม Online by Zoom :  เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  (13.00-17.00 น.)

14 ธันวาคม  65

Online by Zoom : การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

(Total Productive Maintenance: TPM)

14 ธันวาคม  65

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น 

( Root Cause Analysis Skill in action)

14 ธันวาคม  65 ยืนยันอบรม  Training Roadmap & IDP Based on Competency
15 ธันวาคม  65

Online by Zoom :  การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต 

(Material Requirements Planning) MRP  

15 ธันวาคม  65 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal 
15 ธันวาคม  65 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
15 ธันวาคม  65

Online by Zoom : 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้

(08.00-12.00 น.)

15 ธันวาคม  65 Online by Zoom : กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?  (13.00-17.00 น.)
16 ธันวาคม  65 การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
16 ธันวาคม  65 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  
16 ธันวาคม  65 Online by Zoom :  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
17 ธันวาคม  65 เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
17 ธันวาคม  65  เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer >>  13.00-16.00 น.
19 ธันวาคม  65 ***ยืนยันอบรม  รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565  (PDPA) 
19 ธันวาคม  65

กลยุทธ์การขายสไตล์  Sales Engineer” 

(Strategies for Becoming an Effective Sales Engineer)

19 ธันวาคม  65

Online by Zoom : การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 

(09.00-12.00 น.)

19 ธันวาคม  65

Online by Zoom : พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 

(13.00-16.00 น.)

19 ธันวาคม  65

ยืนยันจัดอบรม :  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

(Effective Business Writing-ENGLISH)  

19 ธันวาคม  65

Online by Zoom : 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

(08.00-12.00 น.)

19 ธันวาคม  65

Online by Zoom : เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ  39 ประเด็น

ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด>>   แจกฟรีเอกสาร 39 ข้อ   (13.00-17.00 น.)

20 ธันวาคม  65

Online by Zoom : เทคนิคการขาย  เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2022   

(09.00-16.00 น.)

20 ธันวาคม  65

Online by Zoom :  การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning Management)

20 ธันวาคม  65

Online by Zoom : เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

20 ธันวาคม  65

Online by Zoom : เทคนิคขายและปิดการขาย  (ออนไลน์)  อย่างเหนือชั้น 

(09.00-16.00 น.)

21 ธันวาคม  65 ยืนยันการอบรม ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS
21 ธันวาคม  65 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
21 ธันวาคม  65 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support )
21 ธันวาคม  65

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

(Development Managerial Skills for Effective Management)

21 ธันวาคม  65 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
22 ธันวาคม  65

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA 

(Effectiveness Management by PDCA)

23 ธันวาคม  65 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
23 ธันวาคม  65

Online by Zoom : Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น   

(09.00-16.00 น.)

24 ธันวาคม  65 Online by Zoom : เทคนิคการนำเสนอ  STORY TELLING   (09.00-12.00 น.)
24 ธันวาคม  65

Online by Zoom : เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ   

(13.00-16.00 น.)

24 ธันวาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ  >>  09.00-12.00 น.
24 ธันวาคม  65

Online by Zoom :  เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อสอนการขายอย่างมืออาชีพ

(13.00-16.00 น.)

25 ธันวาคม  65 Online by Zoom :  เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ  >>  09.00-12.00 น.
25 ธันวาคม  65

Online by Zoom :  เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า

(13.00-16.00 น.)

   
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  1
Visits:  4,067,516
Today:  2,044
PageView/Month:  7,422