สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 

ประเภทสินค้า : Jan 19
8 January 2019
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่งได้ที่ 089-606-0444, 090-645-0992Line : hrdzenter E-mail : hrdzenter@gmail.com
9 January 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ "ผู้ช่วยผู้บริหาร" ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
9 January 2019 >> 1 2 3  Sale
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร 1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการประยุต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> HO-REN-SO
ราคา 3,900.00 บาท   Grand Sukhumvit Hotel ใกล้ BTS นานา *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
ท่านละ 3,900 บาท สมัคร 4 ท่านลดเหลืดเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
10 January 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
14 January 2019 >> Excel Advanced for PivotTable and Database Technique
ราคา 2,900.00 บาท   Excel Advanced for PivotTable and Database Technique
ลดพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15 January 2019 >> เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
15-16 January 2019 >> Total Quality Mangement
ราคา 5,800.00 บาท   หลักสูตร เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
รับส่วนลดพิเศษทุกที่นั่ง เหลือเพียงท่านละ 5,800 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
16 January 2019 >> Smart Communication and Communication with DISC
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
17 January 2019 >> Secretary
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุค 4.0
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
17 January 2019 >> 7M 3E Change Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Communication and Crisis Management
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต
ลดพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
11 January 2019 >> Sales
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> Competency Based Interview
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
รับส่วนสดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
18 January 2019 >> law
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
19 January 2019 >> Beer Game and Inventory Management
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
22 January 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
23 January 2019 >> Effective Communication Skill
ราคา 2,900.00 บาท   หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ส่วนลดพิเศษ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัั้น
สำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992, Line : hrdzenter
 
Online:  6
Visits:  1,586,524
Today:  744
PageView/Month:  38,708