สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
13 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานขนส่ง
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
12 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน (Kaizen for Improvement )
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
12 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
11 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามผลงาน
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
5 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
5 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
5 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนต่ำ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
3 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน Management skills improvement for Supervisor
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
3 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
2-3 November 2020
ราคา 7,800.00 บาท   "เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน " (Workload Analysis & Workforce Management Workshop)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
2 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (อังกฤษ)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
29 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ทัศนคติเชิงบวก "สู่" ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง "ทีมงาน"
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
30 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม Refresh Your Mind Design Your Team
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
30 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
30 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation and Close Selling Technique
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
24 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดการคลังสินค้า
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
29 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
28 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   บริการเหนือความคาดหมาย Service Beyond Expectation
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
28 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน (PDCA to increase quality and reduce costs)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
 
Online:  5
Visits:  2,527,878
Today:  564
PageView/Month:  475