สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
28 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life )
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
27 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
2-3 November 2020
ราคา 7,800.00 บาท   VDA6.3 Process Audit (2Day)
โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
26 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   หลักสูตรใหม่ !!! เทคนิคการจดบันทึกและการบริหารงานแบบมือโปร
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
26 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
22 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
13 November 2020
ราคา 3,900.00 บาท   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
22 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
21 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนต่ำ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
21 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   กฎหมายแรงงาน การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
20 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
20 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
20 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
Grand Sukhumvit Hotel
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
19-20 October 2020
ราคา 7,800.00 บาท   ข้อกำหนด ISO9001:2015 และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
19-20 October 2020
ราคา 7,800.00 บาท   Advanced Excel for Special Macro & VBA
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
19 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   วิทยากรภายในมืออาชีพ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
17 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
Grand Sukhumvit Hotel
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
16 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
15 Ocotber 2020
ราคา 3,900.00 บาท   สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
15 October 2020
ราคา 3,900.00 บาท   OKRs เพื่อการบริหารงาน
Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม.
ติดต่อสัมมนา คุณจิ๋ว โทร 089 606 0444, 090 645 0992, คุณพลอย 089 773 7091, Line : hrdzenter, hrdzenter@gmail.com
 
Online:  3
Visits:  2,527,897
Today:  583
PageView/Month:  505