สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก


 
สินค้ายอดนิยม
4 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน New !!
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   HR For Non HR การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
8 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Hiring for the Right Attitude People
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Competency for HRM & HRD
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Development Managerial Skills for Effective Management
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
11 June 2020-1
ราคา 3,900.00 บาท   สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!
11 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
หลักสูตร Public Training 2020

 

   
 เดือน กรกฎาคม 2563   
2 กรกฎาคม 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds
2 กรกฎาคม 63 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
13 กรกฎาคม 63 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
13 กรกฎาคม 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13 กรกฎาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
13-14 กรกฎาคม 63 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  The Professional Trainer 
14 กรกฎาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
14 กรกฎาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
15 กรกฎาคม 63 7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
16 กรกฎาคม 63 เทคนิคปิดการขายได้(ขายแบบเซียนเนียนเหมือนไม่ได้ขาย
17 กรกฎาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
17 กรกฎาคม 63 เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
17 กรกฎาคม 63 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562  (PDPA)
20 กรกฎาคม 63 การบริหารจัดการและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
20 กรกฎาคม 63 การคิดเชิงสร้างสรรค์  (Creativity Thinking)
21 กรกฎาคม 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
22 กรกฎาคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
23 กรกฎาคม 63

การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

23 กรกฎาคม 63 Professional HRD ก้าวสู่นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตัวจริง !!!
23 กรกฎาคม 63 กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน  (PDCA to increase quality and reduce costs) 
24 กรกฎาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
27 กรกฎาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน     
29 กรกฎาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
29 กรกฎาคม 63 พลิกมิติใหม่ “ยุคนิวนอร์มอล” (New Normal) ที่ยั่งยืน
29 กรกฎาคม 63 การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
29 กรกฎาคม 63 การบริหารการจัดการ Supply Chain Management พื้นฐานที่มีผลต่อการทำกำไร
30 กรกฎาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!!
30 กรกฎาคม 63 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 Why
31 กรกฎาคม 63 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
31 กรกฎาคม 63 การบริหารงานของ HR. มือใหม่ และตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
   
 เดือน สิงหาคม 2563    
5 สิงหาคม 63 Professional Conversation Skills  ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
5 สิงหาคม 63 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
6 สิงหาคม 63 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
6 สิงหาคม 63 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
10 สิงหาคม 63 อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน
11 สิงหาคม 63 การบริหารการประชุมที่เกิดผลด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์   New !!!
11 สิงหาคม 63 ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน และเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)
14 สิงหาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
14 สิงหาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
14 สิงหาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
14 สิงหาคม 63 เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง
17 สิงหาคม 63 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
17 สิงหาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
17-18 สิงหาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
18 สิงหาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
19 สิงหาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
19 สิงหาคม 63 Leader as a Coach and Facilitator
19 สิงหาคม 63 หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
20 สิงหาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
21 สิงหาคม 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
21 สิงหาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
24 สิงหาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
24 สิงหาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ จ.ชลบุรี
24-25 สิงหาคม 63 การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)
28 สิงหาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
 28 สิงหาคม 63 Happy Workplace  การสร้างองค์กรให้มีความสุข
เดือน กันยายน 2563    
3 กันยายน 63 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
4 กันยายน 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking 
10 กันยายน 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
11 กันยายน 63 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิส
14 กันยายน 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
16 กันยายน 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
16 กันยายน 63 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
17 กันยายน 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
17 กันยายน 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
18 กันยายน 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
21 กันยายน 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
22 กันยายน 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
22 กันยายน 63 การบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน  ( Relationship Integration & Management for sustainable success in Organization ) 
22 กันยายน 63 การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน  “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล (ไทย) ด้วย E-mail
23 กันยายน 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
24 กันยายน 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  จ.ชลบุรี
25 กันยายน 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 กันยายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือน ตุลาคม 2563    
5 ตุลาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
6  ตุลาคม 63 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
9  ตุลาคม 63 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย  Problem Solving & Decision Making Skill in Action
14  ตุลาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
16  ตุลาคม 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
16  ตุลาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
19-20  ตุลาคม 63 Advanced Excel for Special Macro & VBA
21  ตุลาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  จ.ชลบุรี
22  ตุลาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
22  ตุลาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! จ.ชบุรี
22  ตุลาคม 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 8D
22  ตุลาคม 63 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์  (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์)
26  ตุลาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
28  ตุลาคม 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
29  ตุลาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
30  ตุลาคม 63 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ  Professional Negotiation and Close Selling Technique
30  ตุลาคม 63 Sale for Non Sale  (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
   
เดือน พฤศจิกายน 2563    
3 พฤศจิกายน 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
4  พฤศจิกายน 63 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
 5  พฤศจิกายน 63  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
 12  พฤศจิกายน 63  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking
 16  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
 17  พฤศจิกายน 63  สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
 18  พฤศจิกายน 63  การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 18  พฤศจิกายน 63  หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
 19  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ  Emotional Intelligence & Self -Management to achieve the target   
 20  พฤศจิกายน 63  เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ.ชลบุรี
 24  พฤศจิกายน 63  ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
 25  พฤศจิกายน 63  7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
 26  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
 27  พฤศจิกายน 63  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
 27  พฤศจิกายน 63  การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือน ธันวาคม 2563    
1 ธันวาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
3 ธันวาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
7 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
14 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
14-15 ธันวาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
15 ธันวาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
15 ธันวาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
16 ธันวาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ.ชลบุรี
16 ธันวาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
16 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
17 ธันวาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! จ.ชลบุรี
17 ธันวาคม 63 การจัดทำ Smart JD based KPI and Competency
21 ธันวาคม 63 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
24 ธันวาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
   
   
   
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  5
Visits:  2,282,647
Today:  1,603
PageView/Month:  9,295